Zgwalagah

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zgwalagah je lidský stát na Mrtvém poloostrově kontinentu Stórjörð na Akelii. Poloostrov je považován za nejnehostinnější místo na Akelii, nachází se přímo na rovníku a tak zde průměrné teploty šplhají i přes 45 °C. Pobřeží je navíc lemováno úzkým pásem vysokých hor, díky čemuž je zde také velmi sucho a tak prakticky celou rozlohu poloostrova zabírá poušť. Při určitém klimatickém jevu se zde během pouhých pár hodin ochladí až na -30 °C a mráz drží i několik týdnů, aby poté teplota během několika málo hodin znovu stoupla. I díky tomu zde prakticky nic nežije.

Zgwalagah se od jiných zemí na Akelii v mnohém liší. Prakticky 100% obyvatelstva tvoří černoši, kteří se jinak na Akelii nevyskytují. Unikátní jsou také zdejší technologie, které jako zdroj energie používají páru, prakticky všechny stroje v zemi obsahují jako hlavní součást parní stroj nebo jsou jím aspoň poháněny, zatímco jinde slouží jako nejčastější zdroj energie elektřina, případně v Kaele Akexi a u nadpřirozených ras magie.

Formálně jde o republiku, ovšem v praxi země funguje spíše jako volná koalice městských států rozesetých převážně v podzemí na úbočí okrajových hor. K dopravě slouží především soustava tunelů a jeskyň, které nabízejí mnohem příjemnější prostředí, než rozpálená poušť na povrchu. Specialitou jsou obrovské parou poháněné kráčející stroje pro 45 osob a až 10 tun materiálu zvané Ukuhambaya stavěné a vysílané zgwalagahským sněmem (rada složená z vůdců jednotlivých měst), která slouží jako centrální vláda a zastupuje zemi navenek.

Historie

Původně šlo o Selliathskou provincii, do níž byl soustředěn strategicky důležitý průmysl, aby byl dále od nebezpečných sousedů (Kaela Akexi a Novymir). Tak tomu bylo do magického zásahu draků, kteří v rostoucí vojenské síle Selliath viděli možnou hrozbu a tak po schválení Radou Tyrheljörgu téměř dvojnásobně zvýšili hory lemující pobřeží. I přes snahy o odstřel hor nebo umělé zavlažování se území začalo měnit v poušť a tak bylo nutné ve spěchu odvést alespoň část vybavení továren, které zanedlouho pohltily písečné duny. Z polostrova se tak stala pustina. Císařství v zoufalé snaze zabránit rozšiřování pouště požádalo Kaelu Akexi a Novymir o pomoc s budováním téměř 250 metrů vysoké zdi, kterou byl poloostrov zcela odříznut od ostatní země.

Mrtvý poloostrov byl dlouho přehlížen, což se změnilo po přílivu pozemských uprchlíků především z centrální Afriky, prchajících hlavně před rozzuřenými magickými lvy, kteří se na Zemi krutě mstili za osud svých přirozených bratranců. Zoufalí lidé ve strachu o holý život podlehli slibům císařských obchodníků s otroky. Císařství ale na takový příliv lidí vůbec nebylo připraveno a tak je vláda v reakci na nepokoje v mnohých městech císařství vyhostila do několika důlních měst na Mrtvém poloostrově.

Díky nepříliš uctivému zacházení ze strany císařských vojáků došlo brzy k sérii povstání, která měla být nejprve jednoduše utopena v krvi, aby nemohla sloužit jako inspirace četným otrokům v samotném císařství, ovšem tomu zabránil zákaz větších vojenských akcí, který byl na Selliath uvalen mezinárodním shromážděním po jedné z válek s Kaelou Akexi. Císařství tak alespoň přerušilo veškeré dodávky do oblasti a zrušilo všechny přechody přes hraniční zeď, kterou navíc doplnili o strážní budky a další vybavení a začali ji přísně střežit.

Jen málo lidí v této oblasti mělo jakékoliv vzdělání, někteří z nich na Zemi prováděli údržbu parních lokomotiv. Většina strojů, které tam zbyly po selliathské těžbě, byla poháněna parou nebo stlačeným vzduchem, a tak je zcela přirozené, že další vývoj technologií ve Zgwalagah se ubíral tímto směrem. Zatímco někteří obyvatelé vybudovali městskou společnost, jiní o nic takového neměli zájem a stali se z nich bandité. Z několika desítek měst při okraji bylo obydleno pouze 12, která přečkala vzpouru s nejmenšími škodami, z ostatních bylo odvezeno vše, co ještě mohlo být k užitku, takže se z nich velmi rychle staly ruiny. Tucet měst následně utvořila pod vedením bojovníka Kra'tacka koalici, z níž se zformovala Zgwalagah jakožto státní útvar.

Ve zbylých podzemních městech vznikla industriální společnost a parní pohon a nejrůznější mechanismy se staly také výrazným prvkem Zgwalagahské kultury. Není tedy divu, že typické kráčející stroje Ukuhambaya se staly důležitým symbolem nejen v kultuře, ale i na vlajce.

Ukuhambaya

Ukuhambaya jsou symbolem Zgwalagah a hlavním způsobem dopravy. Jde o 50 metrů dlouhé a 8 metrů široké stroje s šesticí mechanických nohou poháněných parním strojem umístěným v přední části. Stroj samotný je 5 metrů vysoký, nohy jsou dlouhé 10 metrů a zakončené velkými plochami, aby se stroj nepropadal do pouštního písku. Kapacita stroje je 45 osob a 10 tun nákladu, mimo písečné duny je možno naložit dalších 5 tun.

Jakkoliv je účelem těch strojů doprava, při sporech s císařstvím byly často osazovány zbraněmi a staly se postrachem osádek selliathských tanků díky své obratnosti (selliathské tanky byly svými vlastnostmi srovnatelné s pozemskými protějšky z 1. světové války) spíše než kvůli palebné síle. Obratnost byla pro tyto stroje životně důležitá, neboť jejich konstrukce už z principu neposkytovala přílišnou odolnost vůči zásahům. Jeden dobře mířený zásah dokázal odtrhnout i tři nohy najednou a celý stroj převrátit, což bylo zpravidla následováno výbuchem kotle a smrtí celé posádky. I přes tuto významnou slabinu se po tomto sporu Ukuhambaya dostalo na zgwalagahskou vlajku.

Existuje také zvláštní varianta složená ze tří až deseti těchto strojů spřažených za sebe. Parní kotel jednoho stroje obvykle zvládne zásobit tři další, takže tato varianta přináší úsporu paliva. Později byly do některých těchto vlaků instalovány parní turbíny převážně kaelanské výroby.

Mezinárodní vztahy

Zgwalagah je oficiálně jakožto stát uznávána Kaelou Akexi, republikou Benelux, Novymirem, Qwanvarskou říší a Lvími ostrovy, naopak Selliath toto území stále považuje za svou državu a snaží o zabavování všeho zboží proudícího z nebo do Zgwalagah, což zapříčinilo nejednu krizi hrozící vypuknutím války.

Nejbližším spojencem je Kaela Akexi, jejíž průmyslové podniky včetně státního koncernu Björntec sem dodávají stroje a zařízení a vykupují surové železo a uhlí. Později zde byla na vnější straně hor vystavěna letecká základna a kosmodrom Miðbaugshöfn. Kaelané zde měli i výkonné zdroje energie a tak přes celé hory prorazili tunel do jednoho ze zgwalagahských měst, do kterého dodávají pitnou vodu a elektřinu. Miðbaugshöfn je tak nejvýraznějším symbolem spolupráce obou zemí. Bez kaelanské pomoci by nebyl ostatně možný ani vznik perly zgwalagahského průmyslu, primárně na leteckou a vesmírnou techniku zaměřenou společnost Mabodyne.

Související stránky