Akelianský letopočet

Z FantasyWiki
Verze z 23. 12. 2015, 00:02, kterou vytvořil Myghael (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Akelianský letopočet je letopočet používaný převážně na planetě Akelii a na palubě vesmírných plavidel jejích obyvatel.

Rok 0 AL (akelianského letopočtu) odpovídá pozemskému roku 2541 př. n. l., kdy zanikají obě Atlantidy, jak pozemská (sopečnou činností), tak i ta akelianská (tu zničili její poslední obyvatelé, aby nepadla do rukou lidem). K této události došlo 0. karne 0 AL = 24. srpna 2541 př. n. l. Poznámka: Nadpřirození lvi počítají od nuly, podobně jako drtivá většina počítačů).

Akelianský letopočet byl stanoven 7. karne 5 AL Radou Arkanwloxu.

Éry

Dlouhá akelianská historie se dělí na éry po 20 000 akelianských rocích. První éra začíná spolu se začátkem letopočtu.

Členění roku

Jeden akelianský rok trvá 572 akelianských dní, což odpovídá přibližně 715 dní pozemským. Akelianský rok se dělí na třináct kratších úseků nazývaných traa, dlouhých 44 akelianských dní:

 1. Karne je prvním traa akelianského roku. Karne znamená mrazivý, neboť jím začíná na severu planety zima.
 2. Ilu byl původně traaem rituálů. Prováděly se v něm rituály mající za úkol přesvědčit Tuatha Dé Dananny, aby ukončili zimu a začali jaro.
 3. Akala je traa zasvěcené Ajkelovi. Podle elfích a lvích tradic se v tomto traa mělo pořádně uklidit v domech, aby Ajkel viděl, že si jeho výtvoru (světa) váží.
 4. Vot v tomto traa začíná jaro, konají se různé oslavy.
 5. Qwen jaro je v plném rozpuku.
 6. Mae teplota nadále vzrůstá, zraje první ovoce. V tomto traa kvete vzácná bylina Amidanja.
 7. Borital Začíná léto. Ovoce dozrává.
 8. Lughnasad V tomto traa dosahují teploty vrcholu, sklízí se většina ovoce.
 9. Raafa Začíná se znovu ochlazovat, léto končí. Sklízí se obiloviny a konají se hody a děkovné rituály.
 10. Culvi První listy opadají, začínají přípravy na zimu.
 11. Maani deštivé traa, srážky dosahují ročního maxima.
 12. Artop Pravé podzimní traa. Ze stromů již opadalo listí, některá zvířata se ukládají k zimnímu spánku.
 13. Kgamis Poslední přípravy na zimu. Také se slavnostmi vyprovází starý rok, pořádají se očistné rituály, hlavně ve svátek Beltain, posledního dne tohoto traa.

Traa jsou odvozeny od fází akelianských měsíců. Původně značily dobu mezi úplnkěm měsíce Thasswllyn a Beltene.

Členění dne

Akelianský den trvá 20 tranu. Tranu je přibližně 1,5 hodiny.

Tranu se dále dělí na 80 kii, což je obdoba minuty.

Kii se dále dělí na 80 jarů.

Jar je základní jednotkou měření času, akelianská obdoba sekundy.

Související články