Arkanwlox (město): Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 55: Řádek 55:
 
'''Adaria''' je jednou z obytných čtvrtí a zároveň odpočinkovou zónou tvořenou velkými stromovými obydlími lvů, kteří do města přišli po zániku města [[Rgharuarna]] a všudypřítomnými stromy [[lakau]], pod jejichž větvemi lvi rádi odpočívají. Koná se zde také většina slavností.
 
'''Adaria''' je jednou z obytných čtvrtí a zároveň odpočinkovou zónou tvořenou velkými stromovými obydlími lvů, kteří do města přišli po zániku města [[Rgharuarna]] a všudypřítomnými stromy [[lakau]], pod jejichž větvemi lvi rádi odpočívají. Koná se zde také většina slavností.
  
Zvláštností této čtvrti je, že všechny zdejší budovy jsou vytvořeny výhradně ovlivňováním růstu stromů lakau, od nejmenších altánů až po velké stavby s mnoha nadzemními i podzemními patry. Tímto se inspiroval lev [[Azareus]], který takto vystavěl jediné podobné sídlo mimo Ajkelovu horu - čtvrť [[Skógurgard]] ve [[Město tří hradů|Městě tří hradů]].
+
Zvláštností této čtvrti je, že všechny zdejší budovy jsou vytvořeny výhradně ovlivňováním růstu stromů lakau, od nejmenších altánů až po velké stavby s mnoha nadzemními i podzemními patry. Jelikož jsou všechny stromy lakau ve čtvrti navzájem propojené svými kořeny, je tato čtvrť jediným stromem a také co do velikosti největším živým organismem na planetě. Tímto se inspiroval lev [[Azareus]], který takto vystavěl jediné podobné sídlo mimo Ajkelovu horu - čtvrť [[Skógurgard]] ve [[Město tří hradů|Městě tří hradů]].
  
 
=Související stránky=
 
=Související stránky=

Verze z 12. 10. 2019, 15:11

Arkanwlox je město ze série Země velkého lva. O stejnojmenném meči pojednává článek Arkanwlox (meč), další významy popisuje stránka Arkanwlox.

Arkanwlox je městem na vrcholu Ajkelovy hory na rovině na břehu Atlantského jezera. Původně bylo hlavním městem lví civilizace, postupem času se do něj soustředilo veškeré osídlení hory.

Historie

Bylo založeno Ajkelem přibližně 300 akelianských let po vzniku města Rgharuarna. Ať už město vytvořil z jakéhokoliv důvodu, lvům značně usnadnilo přežití krachu jejich průmyslové civilizace a zrod nové, magické. Vždy bylo nejklidnějším a nejvyspělejším městem na Akelii. Po pádu průmyslové Rgharuarny se stalo hlavním střediskem lví civilizace. To mu vydrželo až do období obnovy po třetí válce ras, kdy se lvi stali zcela nadpřirozenými bytostmi a staré město jim už nestačilo a tak se rozhodli pro jeho přestavbu a radikální zvětšení.

Hlavním důvodem přeměny města byla Ajkelova snaha snížit podíl zastavěné půdy na jeho hoře, a tak se rozhodl využít přestavby Arkanwloxu a proměnit jej ve více než hlavní město lví a lvoelfí civilizace - v hlavní město celé hory. Postupně se stalo jediným městem na hoře a s výjimkou obyvatel Ajkelova domu a pár jedinců toulajících se ve zdejších lesích (a ruinách Köl Haelani) také domovem všech obyvatel hory. Zkrátka, veškerá civilizace na Ajkelově hoře mimo Ajkelovu nejbližší rodinu se shromáždila právě sem. Město posloužilo jako sídlo nového společenství lvů, lvoelfů, elfů a draků. Lvi z přítomnosti elfů a draků příliš nadšení nebyli, Ajkel je k souhlasu musel přinutit. Na oplátku vyhradil každé rase část města, kam příslušníci jiných ras nemohli. Díky tomu si každý obyvatel města mohl zvolit, zda a v jaké míře chce být v kontaktu s příslušníky jiných ras.

Mimo střediska nové civilizace zde také sídlí Rada Tyrheljörgu, která této civilizaci vládne a je nejvyšší soudní instancí v galaxii. Veškerá jednání týkající se hory probíhají právě zde, také tu probíhají jednání mezi zástupci různých národů, ať už jde o sousední státy nebo národy z opačných koutů vesmíru.

Podoba

Arkanwlox dává již při pohledu z dálky vědět, že je domovem nejmocnějších bytostí v širokém okolí. Tvar města je určen mohutnými hradbami, které celé město obepínají a omezují do něj přístup - dovnitř se dá dostat pouze jednou ze dvojice bran. Jedna je umístěna v areálu terminálu s přístavištěm a doky pro vesmírné lodě, druhá uprostřed sekce odvrácené od jezera.

Město má tvar šestiúhelníku, v jehož rozích jsou menší oddělené šestiúhelníkové útvary stejné velikosti. Sedmý takový útvar je umístěn přesně uprostřed města. V každém ze šesti rohů města je více než 2 kilometry vysoká věž, přímo uprostřed města je pak podobná věž vysoká hned 3 kilometry. Účelem těchto věží je ochrana města a nesou také senzory, díky kterým mají obyvatelé města dokonalý přehled o veškerém dění na planetě i v jejím okolí. V rozích i jinde po obvodu města jsou také předsunutá obranná postavení v podobě bastionů.

Podobně pravidelný je i systém ulic sledující stejný šestiúhelníkový vzor s šesti páteřními ulicemi spojující oddělené útvary v rozích města s jeho středem. S výjimkou těchto útvarů se budovy ve městě směrem do středu města postupně zvyšují, aby na jejich střechách mohli operovat lučišníci nebo ostřelovači při případném obléhání města nebo průlomu hradeb a přitom neohrožovat níže umístěné spolubojovníky.

Zbytek rozlohy města tvoří spousty zeleně a v nich utopené domy a laboratoře lvů a stromová obydlí elfů a lvoelfů, o propojení se starají široké bulváry.

Oddělené útvary

Tyto útvary rozdělují různorodé části města do sedmi areálů šestiúhelníkového tvaru, z nichž 6 je v rozích hradeb a sedmý je přímo uprostřed celého města.

Palác

Palác je obrovská stavba umístěná uprostřed odpočinkové zahrady přesně uprostřed města. Sídlí zde Rada Tyrheljörgu a také je zde umístěna kopie městského archivu a všech vědomostí obyvatel města a superharta řídící městskou síť. Jeho součástí je i tři kilometry vysoká ochranná a sledovací věž umístěná přesně uprostřed města.

Samotný palác má podobu obrovského hradu, jehož hradby se spojují s hradbami ohraničujícími celý areál a tak rozdělují odpočinkové zahrady na několik částí.

Přístav

Tento areál slouží jako přepravní areál a vstupní brána do města. Jsou zde doky a přistávací plošiny pro vesmírné a létající lodě, loděnice pro stavbu nových i přistávací dráhy pro letadla. Také je zde překladiště veškerého zboží pro vývoj a dovoz z a do města. Další brána pak k tomu všemu připojuje lodní přístaviště vně města na břehu Atlantského jezera. Součástí přístaviště je také několik portálů, dimenzionální brána a prostory sloužící pro ubytování návštěvníků města a případná jednání zástupců města s nimi. Městské předpisy nařizují, že všichni a všechno, kdo/co jde dovnitř či ven z města, musí projít právě tudy, které se týká i komunikace, proto je zde také Brána. Použití druhé městské brány je možné pouze za určitých okolností.

Akaed'maa

Areál Akaed'maa je umístěn v dalším z rohových šestiúhelníků a slouží jako sídlo a cvičiště Akaed'maa. Jeho nejvýraznější částí je hrad Arkad'ma obsahující městský archiv a superhartu a uchovávající veškeré vědění všech ras obývajících město. Zároveň slouží jako sídlo vedení celé Akaed'maa a díky svému umístění též jako vstupní brána do celého areálu. Nachází se v rohu tak, aby byl co nejblíže k centrálnímu areálu s palácem Rady Tyrheljörgu. Celý areál slouží také jako škola, jakkoliv jsou mláďata ve věčném městě nesmrtelných poměrně vzácná.

Hak'tgar

Starobylý název prastaré říše lvů v Arkanwloxu označuje největší a nejslavnější lví hrad, který tvoří jeden z rohových areálů města. Přebývají zde výše postavení lvi - kromě vládců také ti největší arcimágové. Mimo to slouží lvům jako soukromý klub a jako ukázka původní lví kultury a historie. Žije zde elita lví rasy a také zde nacházejí útočiště lvi, kteří se cítí přítomností jiných ras v původně lvím městě uraženi a/nebo ohroženi. Na první pohled se nijak neliší od historického centra starého Arkanwloxu.

Afilis

Areál Afilis má podobný úděl jako Hak'tgar. Dříve tento název patřil největšímu a nejstaršímu městu elfů, které se v rámci přestavby města stalo jednou z jeho čtvrtí. Vzhledem k velikosti se původní elfské město do vyhrazeného šestiúhelníku pohodlně vešlo. Víceméně je historickou vzpomínkou, neboť elfové se s elfími lvoelfy promíchali tak důkladně, že už je pak nerozlišili ani ostatní elfové. I přesto je zde nadále zachovávána původní elfí kultura.

Větrov

Větrov, město draků, dopadl podobně, když ho Ajkel přesunul do dalšího z šestiúhelníků v rozích Arkanwloxu. Ostatně, brány a bulváry města jsou dost velké i pro draky. Sporů podobným těm z úsvitu lví civilizace se nemusel obávat, v té době nebylo lva, který by nedokázal jedinou myšlenkou zabít všechny draky najednou a ti to velmi dobře věděli. Přesto si lvi draků stále vážili.

Kopce

Kopce jsou umístěny v šestiúhelníkovém areálu v rohu města nejblíže Ajkelovu domu. Jde o areál sloužící jako sídlo arcimága Alexandra a jeho přátel. Hlavní částí tohoto areálu je Kovářský hrad.

Vytvoření tohoto areálu bylo pro obyvatele města velkým překvapením, neboť zde původně očekávali ukázku životních forem, které na planetě žily před usazením Ajkelovy hory, jelikož Ajkel své rozhodnutí umístit sem Kovářský hrad nikomu neoznámil. Draci toto nesli velmi nelibě a jejich útoku na areál zabránila až Ajkelova hrozba, že draky z města i celé planety zcela odstraní.

Jakkoliv byli obyvatelé tohoto areálu zprvu ve městě nevítaným překvapením, svou významnou rolí při komunikaci mezi obyvateli Arkanwloxu a zbytku světa si dokázali najít své místo.

Městské čtvrti

Zbytek částí města je umístěn ve volném prostoru uvnitř městských hradeb. Ten je hlavními ulicemi rozdělen na šest čtvrtí, které jsou si svým charakterem velmi podobné - všechny jsou hlavně obytné, přesto plné rozličných dílen, továren a obchodů. Všemožné služby jsou tak ve městě rovnoměrně rozprostřeny.

Adaria

Adaria je jednou z obytných čtvrtí a zároveň odpočinkovou zónou tvořenou velkými stromovými obydlími lvů, kteří do města přišli po zániku města Rgharuarna a všudypřítomnými stromy lakau, pod jejichž větvemi lvi rádi odpočívají. Koná se zde také většina slavností.

Zvláštností této čtvrti je, že všechny zdejší budovy jsou vytvořeny výhradně ovlivňováním růstu stromů lakau, od nejmenších altánů až po velké stavby s mnoha nadzemními i podzemními patry. Jelikož jsou všechny stromy lakau ve čtvrti navzájem propojené svými kořeny, je tato čtvrť jediným stromem a také co do velikosti největším živým organismem na planetě. Tímto se inspiroval lev Azareus, který takto vystavěl jediné podobné sídlo mimo Ajkelovu horu - čtvrť Skógurgard ve Městě tří hradů.

Související stránky