Dimenzionální brána: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 1: Řádek 1:
'''Dimenzionální brána''' je zařízení sloužící k cestování v prostoru, čase a mezi různými vesmíry. Její technologie vynalezl [[Lvi v Zemi velkého lva|lví]] arcimág [[Rghaar]] se svým pomocníkem [[Alexandr (arcimág)|Alexandrem]]. Ten následně na [[Kovářský hrad|Kovářském hradě]] se svým pomocníkem Myghaelem Andersem za pomoci několika lvů z [[Arkanwlox (město)|Arkanwloxu]] vytvořil toto zařízení. Při vymýšlení dimenzionální brány se Alexandr inspiroval obdobným fiktivním zařízením zvaným ''[http://www.gateworld.net/wiki/Stargate Hvězdná brána]'', okolo kterého se točil děj stejnojmenného [[Země|pozemského]] televizního seriálu, který měl Alexandr v oblibě během posledních let svého života na Zemi.
+
'''Dimenzionální brána''' je zařízení sloužící k cestování v prostoru, čase a mezi různými vesmíry. Její technologie vynalezl [[Lvi v Zemi velkého lva|lví]] arcimág [[Rghaar]] se svým pomocníkem [[Alexandr (arcimág)|Alexandrem]]. Ten následně na [[Kovářský hrad|Kovářském hradě]] se svým pomocníkem [[Myghael z Arkanwloxu|Myghaelem]] za pomoci několika lvů z [[Arkanwlox (město)|Arkanwloxu]] vytvořil toto zařízení. Při vymýšlení dimenzionální brány se Alexandr inspiroval obdobným fiktivním zařízením zvaným ''[http://www.gateworld.net/wiki/Stargate Hvězdná brána]'', okolo kterého se točil děj stejnojmenného [[Země|pozemského]] televizního seriálu, který měl Alexandr v oblibě během posledních let svého života na Zemi.
  
 
=Popis=
 
=Popis=

Aktuální verze z 5. 11. 2019, 23:38

Dimenzionální brána je zařízení sloužící k cestování v prostoru, čase a mezi různými vesmíry. Její technologie vynalezl lví arcimág Rghaar se svým pomocníkem Alexandrem. Ten následně na Kovářském hradě se svým pomocníkem Myghaelem za pomoci několika lvů z Arkanwloxu vytvořil toto zařízení. Při vymýšlení dimenzionální brány se Alexandr inspiroval obdobným fiktivním zařízením zvaným Hvězdná brána, okolo kterého se točil děj stejnojmenného pozemského televizního seriálu, který měl Alexandr v oblibě během posledních let svého života na Zemi.

Popis

Dimenzionální brána vznikla jako alternativa k portálům pro cestování nejen v prostoru, ale i v čase a mezi vesmíry. Zařízení má podobu kovového kruhu o vnějším průměru 17,5 metru a vnitřním 16,7 metru. Obvykle bývá umístěno svisle a vede k němu rampa, po které přicházejí přepravované osoby či předměty a následně projdou kruhem (odtud pojmenování brána) a jsou přeneseny do jiné brány přes červí díru. Otevření červí díry o průměru brány by vyžadovalo i na lví poměry značné množství energie, proto jsou brány vybaveny upraveným zhmotňovačem, který přepravované osoby či objekty přemění na energie a odešle červí dírou, kde je druhý stejný zhmotňovač zase složí. Díky tomu stačí červí díra o průměru srovnatelném s jádrem atomu helia. Navíc to usnadňuje záchranu přepravovaných osob/předmětů v případě selhání spojení a/nebo poruchy jedné nebo i obou bran.

Energetický zdroj brány bývá umístěn v rampě a zařízení je ovládáno pomocí ovládacího panelu, který se obvykle nachází hned vedle či poblíž. Zdroj s rampou a ovládací panel nejsou nezbytné, bránu lze použít i bez nich, k ovládání je pak zapotřebí lví magický meč obsahující hartu, který dokáže bránu také napájet. Schopní lví technici jsou schopni bránu ovládat i sami pomocí magie, veškeré nezbytné komponenty jsou umístěny přímo v bráně samotné. Materiál brány je supravodivý, takže brána dokáže přijímat energii z okolí a uchovat ji po delší dobu, takže při nepřítomnosti napájecího zdroje postačí, pokud do brány například tu a tam uhodí blesk. Toho se využívá především u méně využívaných bran v oblastech, kde by se mohl energetický zdroj stát cílem útoku.

Každá dimenzionální brána je schopna zkoumat své okolí - obsahuje množství rozlišných senzorů, které umožňují před cestou nejprve prozkoumat cílovou destinaci a uživatel tak může předem zjistit, jestli vůbec chce do cílové destinace cestovat. Také díky tomu není nutné blokovat bránu jiným uživatelům kvůli dlouhodobějším pozorování. Při aktivním spojení je možné také na ovládacím panelu cílové brány zjistit adresu zdrojové brány. Brána umožňuje také přesměrovat příchozí spojení na jinou bránu.

Ovládací panel brány má podobu kovového kvádru, na jehož horní ploše je 132 tlačítek s různými symboly. Také je zde holografický projektor zobrazující právě zadávanou adresu, případně zdrojovou adresu, je-li spojení navázáno odjinud. Použití brány je poměrně jednoduché - uživatel zadá adresu a následně ji potvrdí pomocí většího šestiúhelníkového tlačítka, nad nímž se zobrazuje adresa. Pokud je z nějakého místa vytáčena stále stejná adresa, je použití ještě jednodušší - pokud je bez zadání adresy stisknuto šestiúhelníkové tlačítko, zobrazí se poslední zadaná adresa. Další stisknutí stejného tlačítka naváže spojení se zobrazenou adresou. Je-li zadán pouze jeden symbol, zařízení naváže spojení s bránou, z níž pocházelo poslední příchozí spojení. Paměť brány uchovává pouze poslední příchozí a odchozí adresu. Při navazování má prioritu odchozí spojení, takže jakékoliv příchozí spojení lze jednoduše zablokovat stisknutím šestiúhelníkového tlačítka, popř. přesměrovat na jinou bránu zadáním libovolné funkční adresy.

Brány navíc sledují stav svého příslušenství a automaticky rozešlou do okolních bran zprávu, pokud dojde k problémům. Tyto požadavky jsou na Kovářském hradě aktivně sledovány a vyhodnocovány a případně je vyslán tým techniků, který bránu či její příslušenství opraví, je-li to žádoucí. Dobití energetického zdroje lze provést snadno - stačí se spojit s bránou s vybitým zdrojem a energii prostě odeslat. Tento proces dokáže kompletně vyčerpaný zdroj plně nabít asi za 3 hodiny a systém je nastaven, aby vyčerpané zdroje bran dobíjel automaticky. Toho ale není zapotřebí, protože brány dobíjejí svůj zdroj samy, pokud se jim dostane jakékoliv energie. V případě zjištění neautorizovaného pokusu o využití brány jako energetického zdroje pro jiná zařízení brána sama odešle všechnu dostupnou energii zpět do Arkanwloxu a do odeslání reaktivačního příkazu odmítá pracovat i po připojení jiného napájení.

Jednotlivé destinace jsou adresovány pomocí 13 symbolů, z nichž prvních 6 určuje polohu cílové brány v prostoru, další dva symboly posun v čase a posledních pět posun mezi vesmíry. Alternativně je možné místo polohy určit cílovou bránu jejím unikátním identifikátorem, což se využívá při aktualizacích sítě bran a při průzkumu. Drtivá většina uživatelů ale zadává pouze 6 symbolů, systém si pak dovodí, že uživatel má zájem zůstat ve svém čase a svém vesmíru. V jednom planetárním systému může být v jednom okamžiku aktivní pouze jedna brána. Je-li jedna z bran označena jako primární, pak může být používáno více bran v jednom planetárním systému, ale nelze je používat současně ani pro přesun mezi nimi navzájem. Příchozí spojení jsou automaticky směrována na primární bránu, z níž je lze ručně nebo automaticky přesměrovat na některou ze sekundárních bran ve stejném planetárním systému stejným způsobem, jako přesměrování do libovolného jiného systému, pouze se zadá jen jeden symbol, kterým jsou rozlišeny sekundární brány. Toto by omezovalo počet bran v planetárním systému na počet symbolů na panelu (132 včetně primární), ale teoreticky lze branám přidělovat víceznakové identifikátory, nicméně v žádném planetárním systému nebylo nikdy najednou více než 30 sekundárních bran.

Řízený posun mezi vesmíry je umožněn paradoxem Ajkelovy hory, která existuje v jedné jediné verzi společné všem paralelním vesmírům. Ačkoliv nikdo nikdy kromě samotného Ajkela nezjistil, jak je to možné, podařilo se toho využít k zavedení souřadnic a řízení, do kterého z nekonečna vesmírů má být spojení učiněno. Také právě proto má dimenzionální brána v přepravním terminálu v Arkanwloxu, který leží právě na Ajkelově hoře, roli hlavní brány celého systému.

Pokusy provedené lvy z Arkanwloxu na planetě Thyrånche ukázaly, že ani u velmi často využívaných bran nedojde k vyčerpání zdroje ani po 10 milionech akelianských rocích. Při tomto pokusu lvi pomocí vesmírné lodě třídy Dysnomia cestovali 11 milionů let do minulosti, aby na Thyrånche umístili dimenzionální bránu, kterou následně po návratu do svého času vytočili. Tuto bránu poté vyměnili za novou, kterou o něco později využívali Marťanští lvi.

Nejprve bylo vyrobeno 100 těchto bran, z nichž většina byla umístěna ve skladištích v Arkanwloxu a Městě tří hradů. Zbylé umístěny na následujících místech:

Lev Rhaaxo byl tímto vynálezem natolik zaujat, že tisíce dalších dimenzionální bran rozmístil na různých pro lvy obyvatelných planetách v galaxiích Gafu a Mléčná Dráha. Dimenzionální brána fascinovala také zendaly, na jejichž žádost toto zopakoval v jejich galaxii (Andromeda). Několik bran bylo umístěno i na obyvatelných planetách v jiných galaxiích. Někteří lvi také zasahují do různých planetárních systémů v několika galaxiích, činí jejich planety pro ně obyvatelné a instaluje sem brány, čímž počet destinací stále narůstá.

Některé z bran uskladněných ve Městě tří hradů byly ukradeny pro použití na jiných místech:

Později byla na Akelii i jiných planetách ustanovena dohoda mezi všemi majiteli dimenzionálních bran, která umožňovala provoz více bran na jedné planetě. Tato dohoda byla možná teprve poté, co selliathská vláda přiznala původ své brány a uhradila její cenu Kaelanům spolu s nakaury, kteří se zachovali obdobně. Lidské státy na Akelii, které vlastnily bránu, posléze založily značné množství kolonií po celé galaxii, posléze sdružených do organizací jako například Koloniální aliance, Kaelanská aliance nebo Planetární konfederace.

Díky aktivitám různých příslušníků různých ras umísťujících brány na různé obyvatelné planety čítá systém dimenzionálních bran miliony aktivních destinací. Snad každé větší společenství (stát, rasa) provozující bránu na mnohé z těchto destinací posílá průzkumníky, s jedinou vyjímkou v podobě nadpřirozených lvů, kteří mají o všech branách a jejich okolí přehled díky svým magickým technologiím.

Podobná zařízení

Dimenzionální brána je sama o sobě odvozena od portálů, od kterých byla odvozena další podobná technologie, magické dveře.

Související stránky

Externí odkazy