Elfové v Elgraelothu: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(El'born)
(El'born a o rozmnožování elfů)
Řádek 14: Řádek 14:
  
 
Elfky sice mají 'rodidla' podobné lidským ženám, a ačkoli tyto nejsou uzpůsobené k přinášení slasti Elfkám, z několika málo případů vztahu mezi člověkem a Elfkou, kdy se člověk stal součástí Elfské kolonie, je známo, že je pohlavní styk mezi Elfem a člověkem je možný, ač slast přináší pouze jedné straně. Elfové a Elfky mezi sebou uzavírají pevné partnerské vztahy plné platonické lásky, která je jedinou dokumentovanou silou, která překonává jejich věrnost ke královnám.
 
Elfky sice mají 'rodidla' podobné lidským ženám, a ačkoli tyto nejsou uzpůsobené k přinášení slasti Elfkám, z několika málo případů vztahu mezi člověkem a Elfkou, kdy se člověk stal součástí Elfské kolonie, je známo, že je pohlavní styk mezi Elfem a člověkem je možný, ač slast přináší pouze jedné straně. Elfové a Elfky mezi sebou uzavírají pevné partnerské vztahy plné platonické lásky, která je jedinou dokumentovanou silou, která překonává jejich věrnost ke královnám.
 +
 +
=====Královna/Matriarcha=====
 +
Královna je zrůdná humanoidní zakrslá bytost, připomínající mýtické skřety, jejichž existence je však, narozdíl od Matriarch, pouhopouhým mýtem. Matriarchy, na rozdíl od ostatních elfů, nežijí věčně, ale zhruba po dosažení 800 let zeslábnou tak, že je nová Matriarcha svrhne. Matriarchy se rodí v průměrné elfské kolonii jednou za 20-150 let, a prvních zhruba padesát let vypadají jako obyčejné elfky. Čímž se však Matriarchy liší od elfek i v době svého mládí je magická síla, mnohonásobně přesahující možnosti obyčejných elfů. Během následujících padesáti let svého života zestárnou a ztratí fyzickou sílu elfek, ale jejich magická síla se ještě zhruba zpětinásobí. Tak tomu je až dokud nedosáhnou kritického věku a kompletně nedegerují.
  
 
=Související stránky=
 
=Související stránky=

Verze z 13. 10. 2013, 21:36

Ve světě ocelového Anděla jsou elfové legendární rasa magických humanoidů. Jejich existence je známá v době před začátkem letopočtu. Poté, co se bohové snesli na Erutru se elfové po pár letech odporu a mnoha porážkách vypařili. Existují teorie o tom, že se stáhli do podzemí, odpluli pryč z kontinentů i z ostrovů hledat bezpečné místo dost daleko od Erutry, že byli zcela vyhubeni, či, že se vybili mezi sebou navzájem.

Biologická fakta

Elfové jsou savci, humanoidní. Vzrůstem se liší podle typu. Tvoří kolonie o tisíci až deseti tisících jedincích. Dělíme je do čtyř skupin - elfové, elfky, El'born a poté matky, či též královny. Kolonie elfů jsou centrovány kolem královen a elfové jsou svým královnám silně oddáni.

Elfové

Elfové jsou humanoidi zhruba lidského vzrůstu, vzhledu až na špičaté uši velmi podobnému lidskému vzhledu, nicméně méně svalnaté postavy. Jsou ze všech skupin elfů nejkřehčejší, nicméně i tak vyjma fyzické síly ve všech ohledech překonávají lidi. Mezi elfy byli mnozí mocní mágové, protože v magii elfky velmi často překonávají. Dosahují výšky 1,5-1,8 metrů a hmotnosti 45 až 70 kg v průměru. Jejich oddanost královnám je ze všech skupin nejslabší.

Elfky

Elfky jsou humanoidi zhruba lidského vzrůstu, vzhledu až na špičaté uši velmi podobnému lidskému vzhledu, obvykle je však lidé považují za krásnější. Co se týče fyzické síly, jejich svaly samy užívají magii, a tak i přesto, že bývají obvykle menšího vzrůstu než elfové, je v síle i odolnosti mnohonásobně převyšují. Průměrná elfka dokáže zvednout mezi čtvrt a půl tunou hmotnosti, elfské válečnice pak často dokáží uzvednout i tunu a půl. Co se však týče magie, jsou většinou překonávány elfy, kteří tak ve vojenských jednotkách elfů zastávají funkci podpůrných mágů. To však neznamená, že by elfky neovládaly magii, pouze jsou obvykle v této oblasti překonáváni elfy. Dosahují výšky 1,4-1,7 metrů a hmotnosti 40 až 60 kg v průměru. Jejich oddanost královnám je většinou až fanatická.

El'born a o rozmnožování elfů

El'born, z Elfštiny 'pramen života' (poznámka: v Elfštině znamená slovo 'Elf' život, či živý), jsou, pokud se to tak dá popsat, hybridi elfů a stromů. Jejich myšlení je velmi pomalé a nejsou schopni pohybu, ani sdělení informace jinak než magickými prostředky. Ačkoli většina společnosti je přesvědčená, že Elfové se rozmnožují podobně jako lidé, ve skutečnosti jsou elfové neplodní, plodné jsou pouze Elfky. El'born, živé stromy, které je většinou možné najít v paláci královen, jsou elfové-stromy vyrostlé ze semínka, které vytváří ve svém těle pouze královna, mají plody podobné jablkům a požití jejich plodu přivádí Elfky do jiného stavu.

Elfky sice mají 'rodidla' podobné lidským ženám, a ačkoli tyto nejsou uzpůsobené k přinášení slasti Elfkám, z několika málo případů vztahu mezi člověkem a Elfkou, kdy se člověk stal součástí Elfské kolonie, je známo, že je pohlavní styk mezi Elfem a člověkem je možný, ač slast přináší pouze jedné straně. Elfové a Elfky mezi sebou uzavírají pevné partnerské vztahy plné platonické lásky, která je jedinou dokumentovanou silou, která překonává jejich věrnost ke královnám.

Královna/Matriarcha

Královna je zrůdná humanoidní zakrslá bytost, připomínající mýtické skřety, jejichž existence je však, narozdíl od Matriarch, pouhopouhým mýtem. Matriarchy, na rozdíl od ostatních elfů, nežijí věčně, ale zhruba po dosažení 800 let zeslábnou tak, že je nová Matriarcha svrhne. Matriarchy se rodí v průměrné elfské kolonii jednou za 20-150 let, a prvních zhruba padesát let vypadají jako obyčejné elfky. Čímž se však Matriarchy liší od elfek i v době svého mládí je magická síla, mnohonásobně přesahující možnosti obyčejných elfů. Během následujících padesáti let svého života zestárnou a ztratí fyzickou sílu elfek, ale jejich magická síla se ještě zhruba zpětinásobí. Tak tomu je až dokud nedosáhnou kritického věku a kompletně nedegerují.

Související stránky