Eulu

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Eulu je obrovská kočkovitá šelma obývající planetu Wehau.

Původ

Vyvinulo se z pravěkých pozemských lvů, které na Wehau zanechal Ajkel.

Anatomie

Eulu na první pohled nejvíce připomíná magické lvy z Akelie a to hlavně svou mohutnou stavbou, i když jsou o něco protáhlejší. Dorůstá délky až pěti metrů a hmotnosti přes tunu. Stavba těla je mohutná, eulu je však schopné dlouhého a rychlého běhu, neboť stejně jako u královských lvů jeho hrudník ukrývá v poměru k tělu větší srdce, nemluvě o spoustě dalších rozdílů. Oproti lvům mají o něco delší hlavu, protáhlejší uši připomínající rysa, kratší krk, delší ocas a dlouhou hustou srst pokrývající celé tělo. Nápadné jsou také delší a přímější drápy, díky kterým mohou eulu snadno lovit i větší zvířata. Původně dokázala tyto drápy zatáhnout jako jiné kočky, časem (s tím, jak se drápy stále prodlužovaly) o tuto schopnost přišla.

Většinou jsou eulu zbarvená do odstínů hnědé či zelené. Výjimečně se mohou dožít i jednoho sta pozemských let. Inteligencí se tito tvorové vyrovnají tříletému lidskému dítěti.

Je známá víceméně pouze jediná genetická porucha těchto tvorů, jí zasažené jedince lze snadno na první pohled rozlišit podle velikosti a modrého zbarvení srsti. Žijí osamoceně a běžnou kořist prakticky ignorují, útočí pouze na wahuje, lvy nebo jiná eulu. I když jsou schopni rozmnožování, zpravidla se nerozmnožují. Modrá eulu jsou výsledkem náhodného spáření dvou příbuzných jedinců, popř. vystavení březí samice v první polovině březosti větší dávce radiace.

Potrava

Eulu jsou masožravci. Živí se mršinami a helahu, výjimečně i jinými tvory. Běžně se nepouští do útoku na jiná zvířata, ale nestává se, že by zaútočili na tvora, kterého by nedokázali zabít. Velikost kořisti nehraje roli - eulu během boje svými drápy kořist prostě osekají o kosterní svalstvo a kořist se pak bezmocně zmítá v agonii, dokud eulu nesežerou předtím oddělené maso, aby pak pozřeli i zbytek. Eulu mohou tvory ne o mnoho větší už během boje svými drápy rozsekat na kusy.

Sociální vztahy

Žijí ve smečkách složených až ze třiceti samic (které jsou asi o čtvrtinu menší a lehčí, za to však rychlejší) a většinou pěti samců, tedy podobně jako lvi. Vztahy mezi nimi jsou velmi pevné, jedinec odloučený od skupiny vykazuje příznaky smutku. Dodržují poměrně přísnou patriarchální strukturu podobnou vlčím smečkám. Alfa-samice jeví zájem pouze o alfa-samce. Pokud se alfa-samec chce udržet v čele smečky, musí kromě porážení nepřátel a konkurenčních samců také věnovat náležitou pozornost alfa-samici. Alfa-pár a jejich potomci mají přednost u potravy atd. Alfa-samec má přednostní právo na páření se se samicemi, ostatní samci se mohou rozmnožovat pouze pokud porazí alfa-samce (a stanou se tak novými alfa-samci), nebo pokud jim alfa-samec konkrétní samici sám předá. I přes tuto hierarchii spolu eulu spolupracují při zajišťování potřeb (vyjma zmíněného rozmnožování) a obraně. Pokud je smečka ohrožená, eulu svá mláďata chrání bez ohledu na to, kteří jedinci je splodili, hierarchie dočasně mizí a smečka pracuje jako tým k odvrácení hrozby.

Využití

Protože se při troše štěstí dají ochočit, wahujové eulu využívají každý den jako pomocníky při lovu a jako ochránce. Správně vycvičené eulu dokáže předvídat chování tvorů okolo sebe a útočí na ty, kteří se chystají zaútočit na ně nebo jejich majitele. Boj s nimi se nesnadný, takže skupinku několika vycvičených eulu lze na Wehau považovat za záruku bezpečí. Kromě lovu a ochrany používají wahujové eulu i jako tažná zvířata, neboť samci tohoto druhu jsou nejsilnějšími tvory na planetě.

Základním předpokladem pro ochočení eulu je získání celé tlupy a kontakt všech členů společenství pokud možno se všemi eulu ze smečky. Zvířata při správném postupu začnou wahuje chápat jako členy své tlupy a mohou být nějak využívána. Ačkoliv se ochočená eulu mohou někdy zdát zcela krotká, stačí málo, aby se otočili proti svým chovatelům. Nejznámější jsou dva scénáře selhání takového soužití:

  • člen společenstva (jedno zda eulu, wahuj či co jiného) zabije jiného člena společenství. Eulu se svým smyslem pro řád takového člena bez milosti neprodleně zabijí. Pokud jsou za to trestány, chápou to jako zradu svých společenství a jeho členy napadnou. Takto eulu během rozvoje wahujů údajně vyhladila až desetinu populace wahujů.
  • eulu jsou držena v klecích či jinak odděleně od společenstva. Zajetí zvířata provokuje a snaží se uniknout. Pokud se jim to podaří, společenství navždy opustí. Zničí nebo zabijí cokoliv, co se jim postaví do cesty. Mohou být ustájena odděleně od společenstva, ale musí mít ke společenstvu volný přístup.

Uvedené zásady platí obecně bez ohledu na to, jestli se o domestifikaci těchto inteligentních koček snaží wahujové, elfové, lidé, nebo kdokoliv jiný.

Akelianští elfové dlouho plánovali, jak rozšířit eulu i na Akelii. V jejich snahách je předběhli lidé, když z pozemských lvů vyšlechtili akalany. Později některý z nadpřirozených lvů několik eulu adaptoval a upravil pro akelianské prostředí a vypustil je mezi lidi. Lidé je pro jejich dravost začali přezdívat Bestie.

Nadpřirození lvi je později využili, když při svém stažení na Ajkelovu horu chtěli kromě sebe skrýt také přirozené lvy. Tehdy sesbírali veškeré lvy včetně přirozených a vyšlechtěných a na jejich místo v ekosystému nasadili adaptovaná eulu. Lvi tak poté existovali pouze na Ajkelově hoře a eulu se stala mezi přirozenými tvory králi zvířat na dvou planetách (později na třech, když je lvi vypustili i na Zemi jako náhradu za tamní lvy, kteří se tam už nějakou dobu díky tamním lidem a akelianským elfům nevyskytovali). Tím se později inspirovali nakaurové, kteří tato upravená eulu chovali ve velkém.

Související stránky