FantasyWiki:Podmínky

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Při využívání FantasyWiki je třeba dodržovat několik pravidel, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům, nedopatřením apod. Níže uvedená pravidla jsou podmínkami poskytování služeb FantasyWiki. Použitím jakékoliv funkce nebo části FantasyWiki, vč. čehokoliv dalšího na doméně fantasywiki.cz se zavazujete tyto podmínky dodržovat. Jakékoliv úpravy či změny těchto podmínek vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Tato pravidla jsou zároveň smlouvou mezi FantasyWiki a jejími uživateli.

Určení rolí

Na FantasyWiki jsou rozlišovány tyto typy uživatelů. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která vstoupila na stránky FantasyWiki nebo používá kteroukoliv službu provozovanou na této doméně. Uživatel může mít v jednom okamžiku více než jednu funkci.

  • Administrátor je uživatel starající se o chod FantasyWiki. Je oprávněn zasahovat do kterékoliv části FantasyWiki, není-li jeho pověření nějak omezeno (například pomocní správci mající na starost pouze jednu či více vybraných částí).
  • Moderátor je uživatel oprávněný řídit a zasahovat do diskuse v určené části (částech) diskusního fóra FantasyWiki.
  • Autor je uživatel na FantasyWiki publikujícím. Autor má přidělen tzv. prefix a uživatelské oprávnění upravovat obsah FantasyWiki. Toto oprávnění je dále upraveno níže.
  • Diskutér je uživatel na FantasyWiki nepublikující. Nemá právo upravovat obsah FantasyWiki, pouze využívat diskusního fóra.
  • Návštěvníkem se rozumí uživatel, který není zaregistrován a přihlášen na části FantasyWiki, kde se právě nachází. Je role je čistě konzumentská, tzn. nemá právo vkládat/upravovat žádný obsah na FantasyWiki.

Základní pravidla

  1. Respekt - autorům je zakázáno upravovat příspěvky jiných autorů bez jejich předchozího souhlasu. Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří gramatická korektura, avšak ani ta neprobíhá bez předchozího upozornění.
  2. Komunikace - autoři na FantasyWiki mohou ke konzultacím ohledně jejího chodu, grafických změn apod. využít k tomu účelu založenou sekci Organizace na fóru FantasyWiki. Všechny návrhy, připomínky, stížnosti směrujte do tohoto fóra, kde je bude moci řešit celý tým FantasyWiki a popřípadě zrealizovat nebo vyvodit jiné důsledky.
  3. Prefixy Každé dílo na FantasyWiki získává svoji předponu neboli prefix. Je to z toho důvodu, že nemůžeme mít více stran a kategorií se stejným názvem a dávat například všechny postavy do jedné společné kategorie by bylo zmatečné a nepřehledné. Novým autorům není doporučeno publikovat, dokud jim nebude přidělen jejich vlastní prefix. Tento systém umožňuje snadno a rychle rozlišit jednotlivé části. Nejsme klonem ani konkurencí wikia.com a ani se o to nesnažíme.
  4. Fórum Kažý nový autor FantasyWiki automaticky získává svá vlastní fóra na fóru FantasyWiki, které si může upravit podle libosti, jediné omezení je pravidly fóra, se kterými používáním fóra automatiky souhlasíte. Vaše fóra si budete sami moderovat, pokud ovšem z nějakého důvodu nechcete vykonávat tuto "práci", je možné požádat někoho jiného, popř. administrátory. Pokud nechcete svou vlastní fórum sekci, není problém. Mějte ovšem na paměti, že i když je to vaše osobní sekce, měla by se alespoň z poloviny týkat vašeho díla na FantasyWiki.
  5. Blogy Blogy jsou osobní stránky autorů, jejichž obsah se může týkat čehokoliv. Autoři blog mohou mít a nemusí.

Ochrana osobních údajů

FantasyWiki ukládá pouze data uživatelů vkládajících svůj obsah, a to pouze v rozsahu nutném pro chod FantasyWiki. Nejsou archivována žádná data použitelná pro přímou identifikaci daného uživatele, pokud uživatel tato data vědomě nevloží. Z technických důvodů nemohou a ani nebudou poskytnuty žádné informace o uživatelích FantasyWiki třetím stranám, vyjma údajů vědomě vložených samotnými uživateli na jejich uživatelskou stránku.

Vyloučení odpovědnosti

FantasyWiki, FantasyWiki Dev Labs ani žádné jiné osoby či subjekty stojící za provozem FantasyWiki nenesou zodpovědnost za obsah umístěný zde uživateli. Za obsah zde vložený ručí vždy jeho autor nebo osoba, která jej do FantasyWiki vložila, pokud touto osobou není sám autor.

Autorská práva

FantasyWiki je chráněna autorskými právy, jednotlivých autorů na jejich díla a celého týmu FantasyWiki na společné články. Jakékoliv kopírování či přejímání jakéhokoliv obsahu umístěné na FantasyWiki bez souhlasu autora díla či týmu FantasyWiki je zakázáno. Není-li písemnou smlouvou stanoveno jinak, je v případě jakéhokoliv použití jakéhokoliv obsahu umístěného na FantasyWiki (vyjma použití obsahu jeho autorem) podmíněno uvedení zdroje včetně hypertextového odkazu na konkrétní umístění daného obsahu nebo alespoň na stránku FantasyWiki.

Další ustanovení

Další ustanovení mohou být obsažena na těchto stránkách:

Odkazy

Související články