Finnbjörn

Z FantasyWiki
Verze z 15. 12. 2015, 19:24, kterou vytvořil Myghael (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Finnbjörn (plným jménem Finnbjörn Kristmundur Arnþórrsson) byl králem Kaely Akexi. Stejně jako jeho otec Arnþórr pokračoval v Alrekrově dlouhodobém rozvojovém plánu, který (stejně jako jeho otec) rozšiřoval, prodlužoval a aktualizoval podle možností země.

Narozdíl od svých předchůdců nebyl příliš oblíbený. Jakkoliv byla za jeho předchůdců královská pokladnice plná, Finnbjörn měl s financováním rozvoje země potíže. Zatímco s rozvojem Města tří hradů dobrovolně pomáhali obchodníci, zbytek země na tom byl o poznání hůře. Král se musel zaměřit i na dosud přehlížený bod Alrekrova plánu, totiž zajistit, aby mezi jednotlivými částmi země nebyly přílišné rozdíly co do bohatství, vzdělání a technické vyspělosti. Zatímco k zajištění vzdělanosti stačilo otevřít druhý vzdělávací institut ve městě Grandalgharas obklopujícím stejnojmenný bývalý královský hrad (druhé sídlo Ritus Lucius) a rytíři se už postarali o zbytek, na vybudování lepší dopravní sítě už Finnbjörn neměl dostatek prostředků.

Jen vybudování více než 1000 km dlouhé Kaelanské tepny spojující Salu (hlavní město sousední Selliath), Město tří hradů, Grandalgharas a chystaný tunel pod Dračím pohořím (který měl usnadnit obchod se Lvími ostrovy a dalšími zeměmi za Dračím pohořím) stála královskou pokladnici takřka veškeré úspory. Jedinou záchranou králi bylo, že draci svolili s výstavbou tunelu a cesty přes své území (Dračí pohoří) za podmínky, že ji vybudují trpaslíci, kteří (pod vidinou přívalu kaelanského piva) radostně souhlasili. Ovšem po vybudování prvního úseku (spojujícího Město tří hradů a Grandalgharas) nutného pro dopravu materiálu a zboží pro rozvoj Grandalgharasu už na pokračování stavby nebyly peníze. I toto ovšem bylo možné jen díky velmi nepopulárnímu zvýšení už tak vysokých daní.

Finnbjörn pak ve věku 24 akelianských let podlehl (stejně jako královna Thya) šipkám z kuší skupiny selliathských separatistů, kteří si vyčíhali čas, kdy lví mág Azareus, dlouholetý pomocník a ochránce kaelanských králů, na nějaký čas hrad opustil, aby navštívil jiné lvy. Třebaže rytíři z Ritus Lucius královrahy dopadli za pouhé dva dny, vražda zásadně ovlivnila dění v zemi. Finnbjörnův syn a nástupce Frey neměl kvůli rostoucí inflaci vůbec jednoduchý začátek, Kaela Akexi nezkrachovala jen díky tomu, že kaelanské vojsko v pomstě vydrancovalo Selliath. Vražda krále a královny také ukázala na zlenivění královské gardy střežící hrad.

Stabilitě země pomáhal také lev Azareus, který se za generace svého pobytu na hradě stal jedním ze symbolů kaelanské státnosti spolu s královskou korunou a hradem. Po této neblahé události začal věnovat svou pozornost i královské gardě a dohlížet, že takové selhání se nebude opakovat.

Související stránky