Lakau: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
'''Lakau''' (také známý jako ''Věčný strom'') patří mezi nejrozšířenější listnaté stromy na [[Akelie|Akelii]].
+
'''Lakau''' (také známý jako ''Věčný strom'') patří mezi nejrozšířenější listnaté stromy na [[Akelie|Akelii]]. Nejčastěji se vyskytuje v oblastech obývaných nadpřirozenými bytostmi jako jsou například [[Lvi v Zemi velkého lva|nadpřirození lvi]] nebo [[Elfové v Zemi velkého lva|elfové]].
  
 
=Vlastnosti=
 
=Vlastnosti=
Dorůstají výšky až třicet metrů a koruna může mít v průměru i pětatřicet metrů. Na první pohled připomínají javor s lipovými listy. Lakau si tvoří velmi mohutný kořenový systém, takže dokáže najít vláhu a živiny tam, kde jiné stromy neuspějí. Kořenový systém lakau má, stejně jako koruna, kulový tvar, je však až třikrát rozhlehlejší. Sousední stromy někdy přes kořeny srostou dohromady a mohou se tak stát ještě odolnějšími.
+
Stromy lakau přirozeně dorůstají výšky až třicet metrů a koruna může mít v průměru i pětatřicet metrů. Na první pohled připomínají javor s lipovými listy. Lakau si tvoří velmi mohutný kořenový systém, takže dokáže najít vláhu a živiny tam, kde jiné stromy neuspějí. Kromě vody a živin se strom může živit [[Magie v Zemi velkého lva|magickou]] energií.
  
Strom samotný se dožívá tisíců [[Akelianský letopočet|akelianských let]], jeho dřevo může vydržet i další desetitisíce, pročež je lidmi nazýván ''Věčný strom''. Jednou za sto akelianských let na něm vyrostou černé plody kulového tvaru o velikosti lidské hlavy. Tyto plody jsou prudce jedovaté pro všechny nemagické tvory, takže je mohou jíst pouze [[Lvi v Zemi velkého lva|nadpřirození lvi]]. Ti to ovšem nedělají, pokud to není nutné, protože tyto plody raději přemisťují mezi různými stromy. Pokud se totiž plod dostane do kontaktu s kořenovým systémem, životnost stromu se prodlouží o tisíc akelianských let. Takto lze vysázené porosty těchto stromů udržovat donekonečna. Pokud plody zůstanou na zemi, postupně z nich vyroste nový strom.
+
Kořenový systém lakau má, stejně jako koruna, kulový tvar, je však až třikrát rozlehlejší. Kořeny stromu aktivně hledají místa s vyšší koncentrací vláhy a živin, tudíž mohou růst i na značnou vzdálenost od mateřského stromu. Naleznou-li takto kořeny výrazně výživnější místo, než na kterém stojí strom a zároveň není příliš blízko stromu, na tomto místě může z kořenů vyrůst nový strom. Takto mohou z jediného stromu vyrůst celé lesy, jakkoliv tento proces vzhledem k rychlosti růstu stromu trvá velmi dlouho. Vhodnými kouzly lze přimět strom k růstu kořenů požadovaným směrem a tvorbě dalších stromů na požadovaných místech, dokud má celý organismus dostatek vody a živin, případně je živen nebo přiživován magickou energií, což využívají hlavně elfové při stavbě svých měst. Stejně tak lze přiživováním magickou energií přimět strom k tomu, aby vyrostl výrazně větší.
  
Tyto stromy jsou imunní vůči různým chorobám. Díky vlastnostem mízy se do nich a jejich dřeva nepouštějí žádní paraziti. Po vyschnutí dřevo takřka vůbec nesaje vodu. Nenasákavost jednou vyschlého dřeva se využívá u vodních staveb. Je však velmi těžké, proto se z něj lodě staví jen zřídka. Častější je využití na velké dřevěné stavby, protože je velmi pevné, silné a přitom si trvale zachovává pružnost. Navíc příliš nehoří.
+
Stromy lakau také aktivně hledají další stromy svého druhu, ať už větrem přenášený pach listů nebo podzemní vodou přenášené stopy kořenů, takto se stromy dokáží najít i na velké vzdálenosti. Rostou-li dva stromy dostatečně blízko, mohou se také setkat jejich kořeny. Jakmile dojde ke kontaktu dvou stromů, jejich kořeny se snaží setkat a srůst a vytvořit tak mezi stromy spojení. Mají-li stromy dostatek živin, jsou schopné propojit se i na značnou vzdálenost. Takto se může propojit naprosto libovolný počet stromů, tudíž případný les těchto stromů se po nějaké době stane jediným organismem. Jakmile se stromy propojí, stanou se výrazně odolnějšími. Mohou získávat živiny od svých sousedů, tudíž mohou přežít i v případě, že samy stojí ve zcela suché půdě bez jakýchkoliv živin. Kromě vody a živin spolu stromy takto sdílí i energii ze slunečního světla, tudíž přes kořeny propojený strom může růst i v naprosté tmě. Stromy taktéž sdílí magickou energii, tudíž k podpoře růstu celého lesa těchto stromů stačí dodávat energii jednomu ze stromů.
 +
 
 +
Strom samotný se dožívá tisíců [[Akelianský letopočet|akelianských let]], jeho dřevo může vydržet i další desetitisíce, pročež je lidmi nazýván ''Věčný strom''. Jednou za sto akelianských let na něm vyrostou černé plody kulového tvaru o velikosti lidské hlavy. Tyto plody jsou prudce jedovaté pro všechny nemagické tvory, takže je mohou jíst pouze nadpřirození lvi. Ti to ovšem nedělají, pokud to není nutné, protože tyto plody raději přemisťují mezi různými stromy. Pokud se totiž plod dostane do kontaktu s kořenovým systémem, životnost stromu se prodlouží o tisíc akelianských let. Takto lze vysázené porosty těchto stromů udržovat donekonečna. Pokud plody zůstanou na zemi, postupně z nich vyroste nový strom. Propojené stromy se mohou navzájem léčit, tudíž jejich životnost poté není omezena.
 +
 
 +
Tyto stromy jsou imunní vůči různým chorobám. Díky vlastnostem mízy se do nich a jejich dřeva nepouštějí žádní paraziti.
  
 
=Využití=
 
=Využití=
Všechny dřevěné části na významnějších budovách (na [[Ajkelova hora|Tyrheljörgu]] nebo v elfských lesích na všech) jsou vyrobeny z dřeva lakau. Díky uspořádání koruny je navíc strom ideální pro stavbu obydlí ve větvích, neboť větve s vrcholem kmene vytváří uprostřed koruny dutinu. Když lvi uprostřed koruny postaví dům z dřeva jiného stromu lakau, strom se s domem sroste, takže takováto obydlí nechátrají. Díky tvrdosti dřeva vykazují tyto stavby pozoruhodnou odolnost.
+
Nejčastější využití těchto stromů je k tvorbě obydlí nadpřirozených bytostí, pro které je kvůli jejich nesmrtelnosti obtěžující neustále opravovat (z jejich pohledu) rychle se rozpadající konvenční stavby. Díky uspořádání koruny je strom ideální pro stavbu obydlí ve větvích, neboť větve s vrcholem kmene vytváří uprostřed koruny dutinu. Když někdo uprostřed koruny postaví dům z dřeva jiného stromu lakau, strom se s domem sroste, takže takováto obydlí nechátrají.
 +
 
 +
Často je i samotný dům vytvořen ovlivňováním růstu stromu. Po dokončení růstu domu jeho obyvatelé osadí okna a bohatě vyřezávané dveře, poté je dům připraven k obývání. Nábytek se v těchto domech často nevyskytuje - skříně, stoly, postele a jiné obvykle statické prvky jsou součástí zdí, tudíž zůstávají pouze židle, které elfové vyrábí z jiných stromů a nadpřirození lvi ze své anatomie nepoužívají vůbec. Vnitřní rozměry domu se s růstem stromu nemění - pouze roste tloušťka obvodových stěn, takže časem dům navenek získá tvar koule s okny, z níž zespodu trčí kmen stromu a z vrchu větve, které zároveň slouží jako stínění před sluncem. Častěji se ovšem prostor pod větvemi upravuje jako přízemí domu, tudíž staré domy vypadají v podstatě jako normální dům, pouze z listy a/nebo mechem pokryté střechy trčí větve.
 +
 
 +
Díky tvrdosti dřeva vykazují tyto stavby pozoruhodnou odolnost, kterou dokládá i to, že v nich žijí nadpřirození lvi, kteří patří mezi největší a nejtěžší tvory planety. K odolnosti přispívá i to, že dřevo stromů lakau (ať už živé dřevo stromu nebo vysušené) příliš nehoří. Jakmile dřevo jednou vyschne, takřka vůbec nesaje vodu. Nenasákavost jednou vyschlého dřeva se využívá u vodních staveb. Jelikož je živé i mrtvé dřevo stromu lakau velmi pevné, silné a trvale si zachovává pružnost, prakticky všechny dřevěné části na všech budovách na [[Ajkelova hora|Tyrheljörgu]] nebo v elfských lesích jsou vyrobeny z dřeva lakau. Stejně tak u významných budov jinde, jako je například [[Kaela Akexi|kaelanský]] královský hrad ve [[Město tří hradů|Městě tří hradů]] nebo [[Nakaurové|nakaurský]] hrad [[Qwë]] ve stejnojmenném městě v [[Qwanvara|Qwanvarská říše]].
 +
 
 +
Pokud k vytvoření dostatečně prostorného obydlí či jiné budovy nestačí jeden strom, mohou jich takto přetvořit víc a domy propojit mosty (často krytými) z větví blízko stojících stromů. Tyto mosty časem také sílí, většinou se z nich stávají chodby. Pod stromy se mohou krčit i užitkové budovy, pokud z nějakého důvodu nemohou být také vystavěny takto a dům nemá klasické přízemí. Terasy vznikají z blízkých větví. Dispozice, tvar a velikost takového sídla záleží pouze na potřebách, možnostech a fantazii jeho tvůrce. Může vzniknout malý jedno či dvoupodlažní domek, velká hala nebo třeba vysoká věž.
 +
 
 +
Z budov vytvořených ze stromů lakau mohou vznikat celé čtvrti měst, například Adaria v [[Arkanwlox (město)|Arkanwloxu]] nebo ubytovací prostory v létajících městech [[Třída Lata|třídy Lata]]. Nadpřirození lvi později skrze své přátele z [[Kovářský hrad|Kovářského hradu]] předali tuto technologii také lidem, a tak vznikla budova [[Einarskýjakljúfur]] a čtvrť [[Skógurgard]] ve [[Město tří hradů|Městě tří hradů]] v [[Kaela Akexi|Kaele Akexi]]. Výhodou takových čtvrtí je, že kořenový systém stromů lakau lze používat i k přenosu informací, vody a energie, tudíž stačí málo magie k tomu, aby budovy a čtvrti z těch stromů měly zároveň veškerou infrastrukturu obvyklou v moderních technicky vyspělých budovách.
  
Někdy je i samotný dům vytvořen ovlivňováním růstu stromu. Po dokončení růstu domu lvi osadí okna a bohatě vyřezávané dveře, poté je dům připraven k obývání. Nábytek se v těchto domech většinou nevyskytuje - skříně a stoly jsou součástí zdí a lvi ze své anatomie nepoužívají židle. Vnitřní rozměry domu se s růstem stromu nemění - pouze roste tloušťka obvodových stěn, takže časem dům navenek získá tvar koule s okny, z níž zespodu trčí kmen stromu a zvrchu větve, které zároveň slouží jako stínění před sluncem.
+
Kromě budov je dřevo stromu lakau u nadpřirozených bytostí oblíbené při výrobě nástrojů a zbraní, kde se využívá i hmotnosti dřeva k dosažení vyvážení zbraně.
Pokud lvům nestačí jeden strom, mohou jich takto přetvořit víc a domy propojit mosty (často krytými) z větví blízko stojících stromů. Tyto mosty časem také sílí, většinou se z nich stávají chodby. Pod stromy se mohou krčit i užitkové budovy, pokud z nějakého důvodu nemohou být také vystavěny takto. Terasy vznikají z blízkých větví. Dispozice, tvar a velikost takového sídla záleží pouze na potřebách, možnostech a fantazii jeho tvůrce.
 
  
Tímto způsobem někdy vznikají i obytné čtvrti měst, například Adaria v [[Arkanwlox (město)|Arkanwloxu]] nebo ubytovací prostory v létajících městech [[Třída Lata|třídy Lata]]. Lvi později skrze své přátele z [[Kovářský hrad|Kovářského hradu]] předali tuto technologii také lidem, a tak vznikla budova [[Einarskýjakljúfur]] a čtvrť [[Skógurgard]] ve [[Město tří hradů|Městě tří hradů]] v [[Kaela Akexi|Kaele Akexi]].
+
Snad jedinou nevýhodou dřeva stromu lakau je, že je velmi těžké, proto se většinou nepoužívá na výrobu dřevěných částí lodí nebo létajících strojů. Jen některé z tradičních lodí královského námořnictva Kaely Akexi mají z dřeva lakau hlavní nosné části trupu a plášť.
  
 
=Související stránky=
 
=Související stránky=

Verze z 12. 10. 2019, 09:40

Lakau (také známý jako Věčný strom) patří mezi nejrozšířenější listnaté stromy na Akelii. Nejčastěji se vyskytuje v oblastech obývaných nadpřirozenými bytostmi jako jsou například nadpřirození lvi nebo elfové.

Vlastnosti

Stromy lakau přirozeně dorůstají výšky až třicet metrů a koruna může mít v průměru i pětatřicet metrů. Na první pohled připomínají javor s lipovými listy. Lakau si tvoří velmi mohutný kořenový systém, takže dokáže najít vláhu a živiny tam, kde jiné stromy neuspějí. Kromě vody a živin se strom může živit magickou energií.

Kořenový systém lakau má, stejně jako koruna, kulový tvar, je však až třikrát rozlehlejší. Kořeny stromu aktivně hledají místa s vyšší koncentrací vláhy a živin, tudíž mohou růst i na značnou vzdálenost od mateřského stromu. Naleznou-li takto kořeny výrazně výživnější místo, než na kterém stojí strom a zároveň není příliš blízko stromu, na tomto místě může z kořenů vyrůst nový strom. Takto mohou z jediného stromu vyrůst celé lesy, jakkoliv tento proces vzhledem k rychlosti růstu stromu trvá velmi dlouho. Vhodnými kouzly lze přimět strom k růstu kořenů požadovaným směrem a tvorbě dalších stromů na požadovaných místech, dokud má celý organismus dostatek vody a živin, případně je živen nebo přiživován magickou energií, což využívají hlavně elfové při stavbě svých měst. Stejně tak lze přiživováním magickou energií přimět strom k tomu, aby vyrostl výrazně větší.

Stromy lakau také aktivně hledají další stromy svého druhu, ať už větrem přenášený pach listů nebo podzemní vodou přenášené stopy kořenů, takto se stromy dokáží najít i na velké vzdálenosti. Rostou-li dva stromy dostatečně blízko, mohou se také setkat jejich kořeny. Jakmile dojde ke kontaktu dvou stromů, jejich kořeny se snaží setkat a srůst a vytvořit tak mezi stromy spojení. Mají-li stromy dostatek živin, jsou schopné propojit se i na značnou vzdálenost. Takto se může propojit naprosto libovolný počet stromů, tudíž případný les těchto stromů se po nějaké době stane jediným organismem. Jakmile se stromy propojí, stanou se výrazně odolnějšími. Mohou získávat živiny od svých sousedů, tudíž mohou přežít i v případě, že samy stojí ve zcela suché půdě bez jakýchkoliv živin. Kromě vody a živin spolu stromy takto sdílí i energii ze slunečního světla, tudíž přes kořeny propojený strom může růst i v naprosté tmě. Stromy taktéž sdílí magickou energii, tudíž k podpoře růstu celého lesa těchto stromů stačí dodávat energii jednomu ze stromů.

Strom samotný se dožívá tisíců akelianských let, jeho dřevo může vydržet i další desetitisíce, pročež je lidmi nazýván Věčný strom. Jednou za sto akelianských let na něm vyrostou černé plody kulového tvaru o velikosti lidské hlavy. Tyto plody jsou prudce jedovaté pro všechny nemagické tvory, takže je mohou jíst pouze nadpřirození lvi. Ti to ovšem nedělají, pokud to není nutné, protože tyto plody raději přemisťují mezi různými stromy. Pokud se totiž plod dostane do kontaktu s kořenovým systémem, životnost stromu se prodlouží o tisíc akelianských let. Takto lze vysázené porosty těchto stromů udržovat donekonečna. Pokud plody zůstanou na zemi, postupně z nich vyroste nový strom. Propojené stromy se mohou navzájem léčit, tudíž jejich životnost poté není omezena.

Tyto stromy jsou imunní vůči různým chorobám. Díky vlastnostem mízy se do nich a jejich dřeva nepouštějí žádní paraziti.

Využití

Nejčastější využití těchto stromů je k tvorbě obydlí nadpřirozených bytostí, pro které je kvůli jejich nesmrtelnosti obtěžující neustále opravovat (z jejich pohledu) rychle se rozpadající konvenční stavby. Díky uspořádání koruny je strom ideální pro stavbu obydlí ve větvích, neboť větve s vrcholem kmene vytváří uprostřed koruny dutinu. Když někdo uprostřed koruny postaví dům z dřeva jiného stromu lakau, strom se s domem sroste, takže takováto obydlí nechátrají.

Často je i samotný dům vytvořen ovlivňováním růstu stromu. Po dokončení růstu domu jeho obyvatelé osadí okna a bohatě vyřezávané dveře, poté je dům připraven k obývání. Nábytek se v těchto domech často nevyskytuje - skříně, stoly, postele a jiné obvykle statické prvky jsou součástí zdí, tudíž zůstávají pouze židle, které elfové vyrábí z jiných stromů a nadpřirození lvi ze své anatomie nepoužívají vůbec. Vnitřní rozměry domu se s růstem stromu nemění - pouze roste tloušťka obvodových stěn, takže časem dům navenek získá tvar koule s okny, z níž zespodu trčí kmen stromu a z vrchu větve, které zároveň slouží jako stínění před sluncem. Častěji se ovšem prostor pod větvemi upravuje jako přízemí domu, tudíž staré domy vypadají v podstatě jako normální dům, pouze z listy a/nebo mechem pokryté střechy trčí větve.

Díky tvrdosti dřeva vykazují tyto stavby pozoruhodnou odolnost, kterou dokládá i to, že v nich žijí nadpřirození lvi, kteří patří mezi největší a nejtěžší tvory planety. K odolnosti přispívá i to, že dřevo stromů lakau (ať už živé dřevo stromu nebo vysušené) příliš nehoří. Jakmile dřevo jednou vyschne, takřka vůbec nesaje vodu. Nenasákavost jednou vyschlého dřeva se využívá u vodních staveb. Jelikož je živé i mrtvé dřevo stromu lakau velmi pevné, silné a trvale si zachovává pružnost, prakticky všechny dřevěné části na všech budovách na Tyrheljörgu nebo v elfských lesích jsou vyrobeny z dřeva lakau. Stejně tak u významných budov jinde, jako je například kaelanský královský hrad ve Městě tří hradů nebo nakaurský hrad Qwë ve stejnojmenném městě v Qwanvarská říše.

Pokud k vytvoření dostatečně prostorného obydlí či jiné budovy nestačí jeden strom, mohou jich takto přetvořit víc a domy propojit mosty (často krytými) z větví blízko stojících stromů. Tyto mosty časem také sílí, většinou se z nich stávají chodby. Pod stromy se mohou krčit i užitkové budovy, pokud z nějakého důvodu nemohou být také vystavěny takto a dům nemá klasické přízemí. Terasy vznikají z blízkých větví. Dispozice, tvar a velikost takového sídla záleží pouze na potřebách, možnostech a fantazii jeho tvůrce. Může vzniknout malý jedno či dvoupodlažní domek, velká hala nebo třeba vysoká věž.

Z budov vytvořených ze stromů lakau mohou vznikat celé čtvrti měst, například Adaria v Arkanwloxu nebo ubytovací prostory v létajících městech třídy Lata. Nadpřirození lvi později skrze své přátele z Kovářského hradu předali tuto technologii také lidem, a tak vznikla budova Einarskýjakljúfur a čtvrť Skógurgard ve Městě tří hradů v Kaele Akexi. Výhodou takových čtvrtí je, že kořenový systém stromů lakau lze používat i k přenosu informací, vody a energie, tudíž stačí málo magie k tomu, aby budovy a čtvrti z těch stromů měly zároveň veškerou infrastrukturu obvyklou v moderních technicky vyspělých budovách.

Kromě budov je dřevo stromu lakau u nadpřirozených bytostí oblíbené při výrobě nástrojů a zbraní, kde se využívá i hmotnosti dřeva k dosažení vyvážení zbraně.

Snad jedinou nevýhodou dřeva stromu lakau je, že je velmi těžké, proto se většinou nepoužívá na výrobu dřevěných částí lodí nebo létajících strojů. Jen některé z tradičních lodí královského námořnictva Kaely Akexi mají z dřeva lakau hlavní nosné části trupu a plášť.

Související stránky