Magie (Země velkého lva)

Z FantasyWiki
Verze z 4. 4. 2016, 19:20, kterou vytvořil Myghael (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka popisuje magii z pohledu fantasy série Země velkého lva. Obecnější popis obsahuje stránka Magie.

Magie je na Akelii všudypřítomná a někteří obyvatelé se na ni dokonce specializují. Lze ji používat mnoha způsoby, z nichž každý se může ještě dále lišit. Metody sesílání kouzel se liší podle zaměření toho, kdo kouzlo sesílá. Jinak používají magii čarodějové a jinak mágové. Všechna kouzla jsou ale velmi mocná a mohou být zlomena pouze mocnějším kouzlem.

Dokonalé a přirozené používání magie je vrozené pouze magickým tvorům, ti ostatní se musí vše učit. Stejně jako u ohně i zde platí pořekadlo o dobrém sluhovi a zlém pánu. Proto je také magie používána pouze není-li možno příslušnou věc udělat jiným způsobem. Používání magie se bytost může naučit mnoha způsoby: Pokusy, z knih, ale nejčastěji výcvikem od jiné bytosti užívající magii. Existují společenství mágů a čarodějů, která za výuku požadují doživotní věrnost řádu nebo jiné protislužby.

Uživatelé

Každý používá magii jinak a k jiným účelům. Na základě toho se dělí do několika kategorií:

  • Kouzelníci jsou asi nejrozšířenějším typem uživatelů magie. Mezi lidmi jsou velmi dobře přijímáni díky povaze svých kouzel. Zaměřují se na nenápadná praktická kouzla. Navenek se jeví jako obyčejní jen občas se projeví coby kouzelníci. Mívají hlavní řemeslo, kterému se věnují a kouzla pro ně bývají tajnou radostí. Tímto řemeslem bývá pasení ovcí (či jiných podobných zvířat) nebo léčení, vzácně se vyskytují i kováři, nicméně tu a tam se vyskytnou i jiní. Jako léčitelé dokáží poskytnout zdravotní péči, o které se na Zemi nikomu ani nezdálo. Vyléčí skoro vše, od drobných škrábanců nebo kašle až po probodnutá srdce, pohmožděné mozky nebo třeba rakovinu. Jejich pacienti nepoznají, kdy jsou léčeni bylinami a kdy magií. Pasení ovcí jim dává dostatek času pro úvahy, a díky ochranným kouzlům jsou jejich ovce v bezpečí. A pokud kouzla používá kovář, stane se velmi vyhledávaným, neboť lidé věří, že s mečem vyrobeným kouzelníkem/kouzelnicí budou mít větší úspěch, než kdyby stejný meč vyrobil někdo jiný, třebaže to většinou nebývá pravdou. Velice vzácně se vyskytují i v jiných oborech, v poválečných dobách se často objevují různí zabíječi netvorů.
  • Čarodějové jsou snadno rozeznatelní, protože se většinou ničemu jinému než magii nevěnují. Jejich příbytky bývají umístěny v lese na okraji louky, vždy alespoň dvě hodiny chůze od nejbližšího osídleného místa. Podoba těchto příbytků záleží na zaměření a povaze konkrétního čaroděje. Je-li čaroděj zaměřen na živou magii, jde většinou o kamenný nebo dřevěný nenápadný, pěkný udržovaný domek. Takovéto čaroděje mívá okolní obyvatelstvo v oblibě a respektuje je, což oběma stranám přináší mnoho výhod. Jejich učení se podobá pozemské wicce, neboť vychází ze stejných základů. V opačném případě to bývají vysoké a štíhlé věže, většinou zdobené kostmi. Obyvatelé těchto věží jsou charakterističtí svou nenávistí ke všemu živému, ale hlavně ke všem čarodějům jiného zaměření. Toto rozdělení je do značné míry umělé a je spíše dáno osobností daných čarodějů.
  • Bojoví mágové nepatří tak docela mezi mágy, jde spíš o čaroděje, kteří používají svou moc podle toho, co jim jejich velitelé rozkážou. Nacházejí se vždy ve velení armády poblíž svých králů. Občas je jejich kouzla doženou a zničí, neboť pod tlakem vojenského velení často velmi riskují.
  • Nekromanti jsou speciální kategorií čarodějů. Spadají sem ti, kteří se věnovali výzkumu života a jejich úspěchy pomátly jejich mysl. Mohou být nebezpeční i méně mocným arcimágům.
  • Mágové jsou mocnější než kterýkoliv z předchozích typů. Ovládají všechny typy magie a díky velikosti své moci mohou často i měnit podobu. Vynikají vzděláním i dovednostmi. Jejich slovo má vždy velkou váhu nejenom pro jejich moc, ale také pro jejich moudrost a zkušenosti, neboť se díky magii často dožívají až tisíců let. Je jich velmi málo, většinou mezi lvy, elfy nebo draky, u lidí nebo akelianů se vyskytují velmi, velmi vzácně. Většinou jsou k nerozeznání od učenců. Slovo mág také platí jako obecné označení pro kteréhokoliv uživatele magie.
  • Arcimágové tvoří pomyslný vrchol uživatelů magie. Žijí věčně, vědí, znají a umí vše. Dokáží komunikovat se vším živým. Jejich moc je nedozírná. Na celé Akelii je jich jen několik, nikde jinde nejsou. Dokáží pouhou myšlenkou tvořit, ničit i jakkoliv ovlivňovat celé galaxie. Pro tuto vlastnost jsou považováni a uctíváni jako bohové. Nejmocnějším z nich je Ajkel následovaný svými syny Alexandrem a Arwelisem. Kromě několika vyjímek všichni arcimágové žijí v Arkanwloxu.

Způsoby chápání a používání magie

Už od počátku byla magie různě chápána a díky tomu je po celou dobu také rozličně používána.

Lidé ji obvykle považovali za moc bohů a kněží byli mágové, kteří svá kouzla prováděli tak, aby to vypadalo, že komunikují se svým božstvem, které následně daný čin vykonalo. Postupně tomu většina jejich učenců uvěřila a protože se mezitím našlo několik zvědavých elfských arcimágů, kteří se postavili do role těchto bohů, dokonce to kněžím i vycházelo.

V pokročilejších společnostech se filozofové snažili najít podstatu magie a zpravidla ji označili za základní a všeprostupující absolutno, které může být ovládáno nadpřirozenými silami nebo mágy. K tomuto se přikláněli i někteří elfové. Nadpřirození lvi mu věřili díky knize Síla přírody sepsané pro lvy Ajkelem roku 7284 př. AL, dokud nebyli schopni svou moc využít normálně.

Teorie magické energie předpokládá existenci magie coby další formy energie (vedle tepla, elektřiny, hmoty a dalších). Proudění této energie a její přeměnu z/do ostatních forem lze řídit pomocí mysli mága nebo nějakého magického přístroje. Poprvé byla tato energie dokázána Ajkelem, který na tomto založil většinu svých technologií. Podobnou teorii měli i elfové, od nichž se dostala k lidem. Právě od pětiúhelníkových stěn lvích magických krystalů a různých variací tohoto tvaru vznikla u lidí asociace pentagramu (pěticípé hvězdy) s magií.

Studium a pokročilé používání magie patří mezi nejnáročnější směry, neboť magické obory jsou klasickou vědou a zároveň umění, a mágové musí být schopni se s tím srovnat. Na většině magických škol jsou proto nedílnou součástí výuky přírodovědecké předměty jako matematika či fyzika, a stejně tak různá umění.

Využívání magie

Využívání magie se mezi rasami liší. Zatímco lidé a trpaslíci se orientují spíš na nižší úrovně a jednodušší a praktičtější kouzla, elfové a zejména nadpřirození lvi dovedli výzkum a využití magie na vysokou úroveň.

Lidská a trpasličí kouzla a magické artefakty obvykle pomáhají s léčením, při boji nebo jako drobná pomůcka při různých příležitostech. Například léčitelé s nimi mohou odstraňovat nežádoucí látky a mikroorganismy z těl léčených, případně lze útočná i ochranná kouzla využívat v boji. Kováři mohou pomocí kouzel zajišťovat rovnoměrné ohřívání, ochlazování či deformace svých výrobků při kování, což umožňuje zvýšit jejich kvalitu. Klenotníci mohou kouzel využít k tvorbě nevídaných kreací.

Elfové bez využití magie ani nevstanou z postele. Dělají pomocí magie naprosto vše, co tak lze dělat.

Lvi jakožto magické bytosti ovládají magii na nejvyšší úrovni, ale stále se snaží nevyužívat ji tehdy, není-li to nutné, a tak se omezují na stavbu, opravy a rozebírání svých zařízení, léčení vlastních nemocí či zranění a uklízení svých obydlí. Kromě toho lvi na magii poté, co je roku 5122 př. AL Ajkel seznámil s technologií hart, založili drtivou většinu svých technologií. Zmíněné harty se také staly symbolem dokonalé technologie, kdy nelze rozeznat, co je magie a co je technologie. Harmonickým a šetrným vztahem k přírodě a častým užíváním kouzel jsou typická všechna složitější lví zařízení.

Lvími magickými technologiemi se nechali inspirovat elfové, kteří si vymysleli zvláštní druh létající lodě poháněné magií. Vypadá jako středověká plachetnice bez stěžňů, lanoví a plachet, namísto toho je k ní dřevěnými rameny připevněn obrovský kruh z černého kovu, kterým loď jakoby proplouvá. Ten je obklopen oblakem modře svítícího kouře dokazujícího působení magické síly, která loď nadnáší. Tyto lodě hojně využívají kromě elfů také trpaslíci.

Ať už jde o magické technologie nebo sesílání kouzel, ke všemu je zapotřebí magická energie. K jejímu ukládání může sloužit prakticky libovolný hmotný objekt. Jeho energetická kapacita kromě hmotnosti a objemu závisí také na materiálu. Nejlepšími zásobníky na magickou energii jsou krystaly ze Slitiny ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu (dodekahedronu, objekt, jehož povrch je složen z dvanácti stejných pětiúhelníků), dobře slouží i krystaly některých kovů (bismut, stříbro, wolfram) a drahé kameny, jsou-li v neopracovaném stavu nebo pokud jde o přírodní krystaly. Poměrně dobře lze magickou energii uchovávat také v těžké vodě (D2O) a také v tělech živých tvorů.

Krystaly ze Slitiny slouží k napájení takřka všech lvích zařízení, například magických mečů. Drahokamy a přírodní krystaly jsou doménou lidských a elfských mágů. Všechny bytosti využívající magii používají své vlastní tělo k ukládání zásob magické energie.

K získávání magické energie mohou bytosti vlastnící fyzické tělo využít i jeho kosterní svalstvo vyvoláním třesu, při kterém svaly produkují mechanickou a tepelnou energii, kterou je možné snadno přeměnit na energii magickou. Kromě doplňování zásob energie tento proces může sloužit i jako součást fyzického cvičení, protože při něm dochází ke zlepšování fyzických vlastností a u většiny tvorů také stimuluje růst svalové hmoty, čemuž většina mágů vděčí za mnohdy nápadně mohutnou postavu. Také je jedním z mnoha důvodů atraktivity mohutnějších lvů u lvic.

Magické předměty

Amulety

Amulety všeho druhu jsou v zásadě stejné - čaroděj, mág nebo kdokoliv jiný oplývající magickou mocí kouzlo vloží do nějakého předmětu, místo aby jej rovnou seslal. Mezi nejčastější patří:

  • Ochranné amulety mají za úkol chránit svého nositele před útokem nebo jiným nebezpečím. U vládců jsou oblíbené amulety na ochranu před magickými útoky. V blízkosti větších lesů jdou zase dobře na odbyt amulety chránící před útoky vlků, medvědů, nebo jiných zvířat žijících v lese. Válečníci zase často nosívají amulety, které je mají chránit před útoky nepřátel, včas je varovat na přepadení nebo jiná nebezpečí.
  • Léčivé amulety vyrábějí nejčastěji léčitelé. Mohou chránit před nemocemi (např. před morem), léčit těžké choroby (rakovina) nebo zranění. Nahrazují léky a komplikované zdravotní pomůcky a značně zjednodušují život těm, kteří si tyto amulety mohou dovolit. Ostatní se musí spokojit s tradičními postupy.
  • Útočné amulety vypadají jako miniaturní dýky, meče či jiné zbraně a také se tak používají, většinou pouze jednorázově. Jsou určené hlavně jako prostředek nouzové ochrany, ale oblíbili si je také nájemní vrazi.

Artefakty

Magické artefakty jsou jedním z důležitých kulturních prvků akelianských lidí a trpaslíků. Váží se k nim různé pověsti a/nebo legendy a bývá jím připisována značná moc. Příkladem budiž magická zbraň trpaslíka Túrina, bojové kladivo obsahující mimo běžných kouzel také speciální útok bleskem. Lidé z Kaely Akexi ho považují za zpodobnění kladiva Mjöllnir boha Thóra a po Túrinově smrti kladivo pravidelně putuje mezi trpasličí citadelou a kaelanským královským hradem.

Harty

Harty jsou nejvýznamnější vynález lvích dějin. Na pohled malé krabičky, kameny nebo krystaly v sobě skrývají oblíbený lví předmět. Alespoň jednu hartu vlastní 99,9% akelianských lvů a elfů, 60% lvů jich má dokonce několik. Lvi mají hartu nejčastěji ukrytu ve svém meči.

Podrobnější informace obsahuje článek Harta.

Magické zbraně

Magické zbraně se na první pohled většinou nijak neliší od běžných. Kouzla v nich mají chránit uživatele zbraně před útoky nepřátel a pomáhat mu v boji. Mohou zostřovat smysly nositele, vylepšovat vlastnosti zbraně nebo pouze bránit jejímu odcizení.

Zvláštní kapitolou jsou magické meče, zvláště pak ty lví.

Související stránky