Meč v Elgraelothu: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Legendární meče)
(117=)
Řádek 29: Řádek 29:
 
A tak dělíme legendární meče na sto sedmnáct, sedmnáct a sedm.  
 
A tak dělíme legendární meče na sto sedmnáct, sedmnáct a sedm.  
  
====117=====
+
=====117=====
 
Meče ze sto sedmnácti v sobě kombinují výhody magických a magicky tvrzených mečů. Mají však navíc schopnost sesílat magické vlny bez toho, aby musel majitel zahájit útok vlastní magií. Každý z těchto mečů má svou osobnost, pokud je meč s majitelem spokojen, může ten použít jejich sílu na plno, avšak i v případě nenávisti vůči majiteli nedokáže meč zcela zabránit nadvládě majitele, pouze částečně omezit jejich sílu. Jsou velmi pevné, avšak nejlepší magicky tvrzené meče se jim v této oblasti vyrovnávají, vzácně je i překonávají.
 
Meče ze sto sedmnácti v sobě kombinují výhody magických a magicky tvrzených mečů. Mají však navíc schopnost sesílat magické vlny bez toho, aby musel majitel zahájit útok vlastní magií. Každý z těchto mečů má svou osobnost, pokud je meč s majitelem spokojen, může ten použít jejich sílu na plno, avšak i v případě nenávisti vůči majiteli nedokáže meč zcela zabránit nadvládě majitele, pouze částečně omezit jejich sílu. Jsou velmi pevné, avšak nejlepší magicky tvrzené meče se jim v této oblasti vyrovnávají, vzácně je i překonávají.
  

Verze z 8. 10. 2013, 23:14

Meče v multiversu Elgraelothu


Ocelový anděl

Ve světě ocelového anděla jsou již obyčejné meče překonanou zbraní. Samopaly, kulomety, granáty konají stejnou práci lépe a z bezpečné vzdálenosti. V tomto světě proto mají skutečné uplatnění pouze meče magické či magicky vyráběné.

Dělení mečů magického původu:

  • Magické meče
  • Magicky zpevněné meče
  • Legendární meče

Magické meče

Tyto meče jsou speciálně kovány z materiálů magii dobře skladující. Jsou složeny z dvou, magicky upravených kovových desek, které jsou odděleny nějakým magickým izolátorem, nejlépe směsí olova a hliníku. Magicky upravené železo má tendenci do sebe nasávat okolní proudy energie a ukládat ji jako magii. Desky pak slouží jako magický kondenzátor, který může zvýšit účinnost skrze něj seslaného magického útoku(který má podobu magické vlny) až na desetinásobek(u kvalitních mečů až na dvacetinásobek) obvyklé síly. Tyto kondenzátory se nabíjejí samy, 'ze vzduchu'(přesněji tedy čerpají magickou energii z všudepřítomného toku, známého mezi teoretiky magie jako Styx), avšak pro optimální zesilovací efekt je doporučeno mezi magickými vlnami vyslanými mečem dělat 10 vteřinové přestávky na dobití kondenzátoru. Lze jej rovněž využít k obraně proti takovýmto vlnám, avšak krom toho nemá žádné užití v obraně a navíc je extrémně křehký a nepoužitelný k boji zblízka, pokud sám držitel jej dočasně nezpevní užitím magie.

Magicky zpevněné meče

Jde o meče vyráběné většinou pro blízký boj. Tyto meče proto mají vlastnosti zaměřené na využití magie k obraně před magickými i nemagickými jevy (např. zaštítění proti kulkám a ohni). Tyto obranné vlastnosti jsou však většinou slabé a mají-li být účinné, vyžadují magickou podporu samotného držitele. Podobně jako magické meče jsou schopny získávat magickou energii z toku(Styx), avšak tato většinou není dostačující. Absence kondenzátorů brání skladování této energie a proto nedostačující účinnost při obraně. Plná síla těchto mečů se aplikuje proti neozbrojeným mágům průměrné a podprůměrné bojové síly, jejichž útoky jsou výrazně oslabovány již samotným obranným systémem meče. Naproti tomu proti útoku zesílenému magickým mečem jsou magicky zpevněné meče prakticky bezbranné, jelikož jde o útok hrubé síly. Nabízí však trvalé pokrytí obrany na bojišti, i před nečekanými útoky, které zmírňuje a tvrdostí se, v závislosti na kováři a druhu magické úpravy, mohou blížit legendárním mečům.

Legendární meče

Legendární meče je označení pro meče vykované hrdinkou, známou jako Kovářka. Šlo o jednu z předních postav v lidských bojích s démony a elfy. Kovářka, sama jakéhosi smíšeného původu, jenž se v legendách různí(nejčastější tvrzení je, že šlo o půl-elfku, ale jiné formy legendy tvrdí že šlo o dceru lykantropa a člověka či draka a člověka) se stala přední figurou v boji s démony a jejich posluhovači. Stvořila jedno sto sedmnáct mečů z oceli, které prosluly jako legendární bijce démonů. Démoni se v zoufalství spojili s elfy, kterým již delší dobu lidská přítomnost na kontinentu Erutra vadila a společně obrátili vývoj války a vyrovnali síly.

To se však změnilo pádem meteoritu. Kovářka využila meteorického kovu a ukovala tři a dvacet mečů které silou i kvalitou převyšovaly předcházejících sto a sedmnáct. Tyto meče ukončily válku a daly vzniknout tři a dvaceti malým lidským královstvím. Démoni se začali mezi lidmi skrývat a elfové dobytý malý kus Erutry přenechali lidem. Nicméně lidé, do té doby spíše hájící svou existenci před elfy a snažící se zničit démony zahájili válku proti elfům. Říká se, že Kovářka, litující, že dala lidem tak mocné zbraně, odešla do divočiny.

Její návrat byl spjatý až s příchodem tyranských bohů, od něhož počítáme svůj letopočet. Říká se, že z tři a dvaceti mečů vzala šest a překovala je, každý jiným způsobem. Jeden v plameni fénixe, druhý obohatila o hvězdný prach, třetí zchladila dračí krví... dále se již tvrzení rozcházejí. Též prý vykovala ještě jeden, poslední meč, který však to je, legendy neříkají. Každý z těchto sedmi mečů je unikát.

A tak dělíme legendární meče na sto sedmnáct, sedmnáct a sedm.

117

Meče ze sto sedmnácti v sobě kombinují výhody magických a magicky tvrzených mečů. Mají však navíc schopnost sesílat magické vlny bez toho, aby musel majitel zahájit útok vlastní magií. Každý z těchto mečů má svou osobnost, pokud je meč s majitelem spokojen, může ten použít jejich sílu na plno, avšak i v případě nenávisti vůči majiteli nedokáže meč zcela zabránit nadvládě majitele, pouze částečně omezit jejich sílu. Jsou velmi pevné, avšak nejlepší magicky tvrzené meče se jim v této oblasti vyrovnávají, vzácně je i překonávají.

17

Meče z sedmnáctky


Související stránky