Meč v Elgraelothu: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(7)
(7)
Řádek 49: Řádek 49:
 
a ztracený meč Sewamoon (Meč písní)
 
a ztracený meč Sewamoon (Meč písní)
  
Moraan (Meč úsvitu)
+
====== Moraan (Meč úsvitu)======
  
 
Dle legend byl Moraan překován z královského meče Ruxilu, nejmocnějšího z tři a dvaceti. Kován v plameni fénixe a chlazený jeho slzami, vlastností Moraanu je schopnost ničit jiné meče včetně mečů z sedmnáctky a sto sedmnáctky, v boji může zanechat zub i na jiném meči ze sedmičky. V ostrosti nemá mezi meči konkurenci. Co se týče hrubé magické síly, Moraan rovněž exceluje a výrazně překonává všechny ostatní meče sedmičky, proto se mu říká 'Meč, jenž půlí nebesa'. Legendy říkají, že skutečně dokáže rozpůlit nebesa ve dví, až začnou krvácet.
 
Dle legend byl Moraan překován z královského meče Ruxilu, nejmocnějšího z tři a dvaceti. Kován v plameni fénixe a chlazený jeho slzami, vlastností Moraanu je schopnost ničit jiné meče včetně mečů z sedmnáctky a sto sedmnáctky, v boji může zanechat zub i na jiném meči ze sedmičky. V ostrosti nemá mezi meči konkurenci. Co se týče hrubé magické síly, Moraan rovněž exceluje a výrazně překonává všechny ostatní meče sedmičky, proto se mu říká 'Meč, jenž půlí nebesa'. Legendy říkají, že skutečně dokáže rozpůlit nebesa ve dví, až začnou krvácet.
Řádek 55: Řádek 55:
 
Legendární držitelé: Kovářka, Ahn Súr, Nubis-sewar, Shaemgal(též nově Šemgal)
 
Legendární držitelé: Kovářka, Ahn Súr, Nubis-sewar, Shaemgal(též nově Šemgal)
  
Weloreen (Meč setmění)
+
====== Weloreen (Meč setmění) ======
  
 
Dle legend byl Weloreen překován s pomocí elfích mágů, kteří dokonce poskytli svou ušlechtilou krev na chlazení meče. Weloreen je meč specializován na obranu, vstřebávání magických útoků a obranu proti nemagickým. Jako má Moraan mezi lidmi pověst 'meče, jenž půlí nebesa', Weloreen je znám jako 'meč, s nímž se půlí země'. To však neznamená, jak mnozí historici mylně usuzovali, že Weloreen dokáže rozpůlit zemi, naopak, znamená to, že Weloreen se 'rozpůlí' teprve takovým útokem, který by rozpůlil zemi - jinými slovy je dle legend nezničitelný. Tento atribut částečně přenáší i na svého držitele, nicméně pouze částečně.
 
Dle legend byl Weloreen překován s pomocí elfích mágů, kteří dokonce poskytli svou ušlechtilou krev na chlazení meče. Weloreen je meč specializován na obranu, vstřebávání magických útoků a obranu proti nemagickým. Jako má Moraan mezi lidmi pověst 'meče, jenž půlí nebesa', Weloreen je znám jako 'meč, s nímž se půlí země'. To však neznamená, jak mnozí historici mylně usuzovali, že Weloreen dokáže rozpůlit zemi, naopak, znamená to, že Weloreen se 'rozpůlí' teprve takovým útokem, který by rozpůlil zemi - jinými slovy je dle legend nezničitelný. Tento atribut částečně přenáší i na svého držitele, nicméně pouze částečně.
Řádek 61: Řádek 61:
 
Legendární držitelé: Kovářka, Seliave, kněžna Roven krvavá, kníže Raseel
 
Legendární držitelé: Kovářka, Seliave, kněžna Roven krvavá, kníže Raseel
  
Ominasor (Meč milénia)
+
====== Ominasor (Meč milénia) ======
  
 
Dle legend byl Ominasor zcela roztaven a do jeho kovu byl přimíchán prach z hvězd. Jde o třetí nejznámější z legendárních mečů. Jeho legenda je asi nejobjemnější ze všech sedmi mečů, ale silně si odporuje v mnoha detailech. Jedná se o meč, který dokáže vytvářet své dočasné kopie. Dokud držitel má v ruce zároveň originální meč a jakoukoli kopii, chovají se oba jako originály - přesněji, oba jsou originálním mečem. Teprve, když držitel pustí jeden z mečů, ten se stane pouhou dočasnou kopií. Meč nemusí tvořit pouze jednu svoji kopii, dokáže jich tvořit desítky, vzácně až stovky, ale čím více kopií udržuje naráz, tím kratší je jejich trvání.
 
Dle legend byl Ominasor zcela roztaven a do jeho kovu byl přimíchán prach z hvězd. Jde o třetí nejznámější z legendárních mečů. Jeho legenda je asi nejobjemnější ze všech sedmi mečů, ale silně si odporuje v mnoha detailech. Jedná se o meč, který dokáže vytvářet své dočasné kopie. Dokud držitel má v ruce zároveň originální meč a jakoukoli kopii, chovají se oba jako originály - přesněji, oba jsou originálním mečem. Teprve, když držitel pustí jeden z mečů, ten se stane pouhou dočasnou kopií. Meč nemusí tvořit pouze jednu svoji kopii, dokáže jich tvořit desítky, vzácně až stovky, ale čím více kopií udržuje naráz, tím kratší je jejich trvání.
Řádek 67: Řádek 67:
 
Legendární držitelé: Oren, Levias, Sumeer, Ruxeel(II. a VI. r.457-509 a r.3124-3178), poté údajně zničen r. 3261 Relgorem ukrutným
 
Legendární držitelé: Oren, Levias, Sumeer, Ruxeel(II. a VI. r.457-509 a r.3124-3178), poté údajně zničen r. 3261 Relgorem ukrutným
  
Garuuna
+
====== Garuuna ======
  
 
=Související stránky=
 
=Související stránky=

Verze z 9. 10. 2013, 08:47

Meče v multiversu Elgraelothu


Ocelový anděl

Ve světě ocelového anděla jsou již obyčejné meče překonanou zbraní. Samopaly, kulomety, granáty konají stejnou práci lépe a z bezpečné vzdálenosti. V tomto světě proto mají skutečné uplatnění pouze meče magické či magicky vyráběné.

Dělení mečů magického původu:

  • Magické meče
  • Magicky zpevněné meče
  • Legendární meče

Magické meče

Tyto meče jsou speciálně kovány z materiálů magii dobře skladující. Jsou složeny z dvou, magicky upravených kovových desek, které jsou odděleny nějakým magickým izolátorem, nejlépe směsí olova a hliníku. Magicky upravené železo má tendenci do sebe nasávat okolní proudy energie a ukládat ji jako magii. Desky pak slouží jako magický kondenzátor, který může zvýšit účinnost skrze něj seslaného magického útoku(který má podobu magické vlny) až na desetinásobek(u kvalitních mečů až na dvacetinásobek) obvyklé síly. Tyto kondenzátory se nabíjejí samy, 'ze vzduchu'(přesněji tedy čerpají magickou energii z všudepřítomného toku, známého mezi teoretiky magie jako Styx), avšak pro optimální zesilovací efekt je doporučeno mezi magickými vlnami vyslanými mečem dělat 10 vteřinové přestávky na dobití kondenzátoru. Lze jej rovněž využít k obraně proti takovýmto vlnám, avšak krom toho nemá žádné užití v obraně a navíc je extrémně křehký a nepoužitelný k boji zblízka, pokud sám držitel jej dočasně nezpevní užitím magie.

Magicky zpevněné meče

Jde o meče vyráběné většinou pro blízký boj. Tyto meče proto mají vlastnosti zaměřené na využití magie k obraně před magickými i nemagickými jevy (např. zaštítění proti kulkám a ohni). Tyto obranné vlastnosti jsou však většinou slabé a mají-li být účinné, vyžadují magickou podporu samotného držitele. Podobně jako magické meče jsou schopny získávat magickou energii z toku(Styx), avšak tato většinou není dostačující. Absence kondenzátorů brání skladování této energie a proto nedostačující účinnost při obraně. Plná síla těchto mečů se aplikuje proti neozbrojeným mágům průměrné a podprůměrné bojové síly, jejichž útoky jsou výrazně oslabovány již samotným obranným systémem meče. Naproti tomu proti útoku zesílenému magickým mečem jsou magicky zpevněné meče prakticky bezbranné, jelikož jde o útok hrubé síly. Nabízí však trvalé pokrytí obrany na bojišti, i před nečekanými útoky, které zmírňuje a tvrdostí se, v závislosti na kováři a druhu magické úpravy, mohou blížit legendárním mečům.

Legendární meče

Legendární meče je označení pro meče vykované hrdinkou, známou jako Kovářka. Šlo o jednu z předních postav v lidských bojích s démony a elfy. Kovářka, sama jakéhosi smíšeného původu, jenž se v legendách různí(nejčastější tvrzení je, že šlo o půl-elfku, ale jiné formy legendy tvrdí že šlo o dceru lykantropa a člověka či draka a člověka) se stala přední figurou v boji s démony a jejich posluhovači. Stvořila jedno sto sedmnáct mečů z oceli, které prosluly jako legendární bijce démonů. Démoni se v zoufalství spojili s elfy, kterým již delší dobu lidská přítomnost na kontinentu Erutra vadila a společně obrátili vývoj války a vyrovnali síly.

To se však změnilo pádem meteoritu. Kovářka využila meteorického kovu a ukovala tři a dvacet mečů které silou i kvalitou převyšovaly předcházejících sto a sedmnáct. Tyto meče ukončily válku a daly vzniknout tři a dvaceti malým lidským královstvím. Démoni se začali mezi lidmi skrývat a elfové dobytý malý kus Erutry přenechali lidem. Nicméně lidé, do té doby spíše hájící svou existenci před elfy a snažící se zničit démony zahájili válku proti elfům. Říká se, že Kovářka, litující, že dala lidem tak mocné zbraně, odešla do divočiny.

Její návrat byl spjatý až s příchodem tyranských bohů, od něhož počítáme svůj letopočet. Říká se, že z tři a dvaceti mečů vzala šest a překovala je, každý jiným způsobem. Jeden v plameni fénixe, druhý obohatila o hvězdný prach, třetí zchladila dračí krví... dále se již tvrzení rozcházejí. Též prý vykovala ještě jeden, poslední meč, který však to je, legendy neříkají. Každý z těchto sedmi mečů je unikát.

A tak dělíme legendární meče na sto sedmnáct, sedmnáct a sedm.

117

Meče ze sto sedmnácti v sobě kombinují výhody magických a magicky tvrzených mečů. Mají však navíc schopnost sesílat magické vlny bez toho, aby musel majitel zahájit útok vlastní magií. Každý z těchto mečů má svou osobnost, pokud je meč s majitelem spokojen, může ten použít jejich sílu na plno, avšak i v případě nenávisti vůči majiteli nedokáže meč zcela zabránit nadvládě majitele, pouze částečně omezit jejich sílu. Jsou velmi pevné, avšak nejlepší magicky tvrzené meče se jim v této oblasti vyrovnávají, vzácně je i překonávají.

17

Meče ze sedmnáctky jsou vlastně ve všech ohledech podobné mečům ze sto sedmnáctky, ale o třídu je převyšují jak kvalitou, tak silou. Od mečů ze sto sedmnácti se však příliš neliší.

7

Sedm legendárních mečů stvořených pro válku proti bohům se však vytrhává a tvoří svou vlastní kategorii 'legend mezi legendami'. Jde o sedm mečů z nichž každý je unikátem.

Jsou to: Moraan (Meč úsvitu) Weloreen (Meč setmění) Ominasor (Meč milénia) Garuuna (Meč hromu) Forthera (Meč blesku) Remorder (Meč ohně)

a ztracený meč Sewamoon (Meč písní)

Moraan (Meč úsvitu)

Dle legend byl Moraan překován z královského meče Ruxilu, nejmocnějšího z tři a dvaceti. Kován v plameni fénixe a chlazený jeho slzami, vlastností Moraanu je schopnost ničit jiné meče včetně mečů z sedmnáctky a sto sedmnáctky, v boji může zanechat zub i na jiném meči ze sedmičky. V ostrosti nemá mezi meči konkurenci. Co se týče hrubé magické síly, Moraan rovněž exceluje a výrazně překonává všechny ostatní meče sedmičky, proto se mu říká 'Meč, jenž půlí nebesa'. Legendy říkají, že skutečně dokáže rozpůlit nebesa ve dví, až začnou krvácet.

Legendární držitelé: Kovářka, Ahn Súr, Nubis-sewar, Shaemgal(též nově Šemgal)

Weloreen (Meč setmění)

Dle legend byl Weloreen překován s pomocí elfích mágů, kteří dokonce poskytli svou ušlechtilou krev na chlazení meče. Weloreen je meč specializován na obranu, vstřebávání magických útoků a obranu proti nemagickým. Jako má Moraan mezi lidmi pověst 'meče, jenž půlí nebesa', Weloreen je znám jako 'meč, s nímž se půlí země'. To však neznamená, jak mnozí historici mylně usuzovali, že Weloreen dokáže rozpůlit zemi, naopak, znamená to, že Weloreen se 'rozpůlí' teprve takovým útokem, který by rozpůlil zemi - jinými slovy je dle legend nezničitelný. Tento atribut částečně přenáší i na svého držitele, nicméně pouze částečně.

Legendární držitelé: Kovářka, Seliave, kněžna Roven krvavá, kníže Raseel

Ominasor (Meč milénia)

Dle legend byl Ominasor zcela roztaven a do jeho kovu byl přimíchán prach z hvězd. Jde o třetí nejznámější z legendárních mečů. Jeho legenda je asi nejobjemnější ze všech sedmi mečů, ale silně si odporuje v mnoha detailech. Jedná se o meč, který dokáže vytvářet své dočasné kopie. Dokud držitel má v ruce zároveň originální meč a jakoukoli kopii, chovají se oba jako originály - přesněji, oba jsou originálním mečem. Teprve, když držitel pustí jeden z mečů, ten se stane pouhou dočasnou kopií. Meč nemusí tvořit pouze jednu svoji kopii, dokáže jich tvořit desítky, vzácně až stovky, ale čím více kopií udržuje naráz, tím kratší je jejich trvání.

Legendární držitelé: Oren, Levias, Sumeer, Ruxeel(II. a VI. r.457-509 a r.3124-3178), poté údajně zničen r. 3261 Relgorem ukrutným

Garuuna

Související stránky