Nakaurové: Porovnání verzí

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 35: Řádek 35:
 
Na druhou stranu '''s nadpřirozenými lvy a draky''' se nakaurové snaží udržovat přátelské nebo přinejhorším neutrální vztahy. Lvi i draci tak mohou v Qwanvarské říši volně pobývat a lovit, aniž by se jim nakaurové a jejich poddaní stavěli do cesty. Na oplátku se lvi i draci dobrovolně zavázali, že přitom budou vůči říši a jejím obyvatelům ohleduplní. Nadpřirození lvi, kteří nezřídka vyráží za lovem a odpočinkem do četných přírodních oblastí nakaurské říše, nakaurům pomáhají s jejich vědeckotechnickými otázkami, a někteří draci z okolí Tyrheljörgu dokonce za nakaury přesídlili, aby tam s nimi žili. K velké zlosti dračích letců z řad vznešených elfů tak někteří nakaurové často létají na dracích za lovem i do svých bitev. Tyto vztahy narušuje pouze několik případů, kdy někteří nadpřirození lvi a draci stvořili nové nakaury a poslali je do různých koutů světa, čímž vyrobili nakaurské sirotky. Nakaurové mezi sebe tyto sirotky sice přijímají, ale proti vytváření dalších se často ohrazují.
 
Na druhou stranu '''s nadpřirozenými lvy a draky''' se nakaurové snaží udržovat přátelské nebo přinejhorším neutrální vztahy. Lvi i draci tak mohou v Qwanvarské říši volně pobývat a lovit, aniž by se jim nakaurové a jejich poddaní stavěli do cesty. Na oplátku se lvi i draci dobrovolně zavázali, že přitom budou vůči říši a jejím obyvatelům ohleduplní. Nadpřirození lvi, kteří nezřídka vyráží za lovem a odpočinkem do četných přírodních oblastí nakaurské říše, nakaurům pomáhají s jejich vědeckotechnickými otázkami, a někteří draci z okolí Tyrheljörgu dokonce za nakaury přesídlili, aby tam s nimi žili. K velké zlosti dračích letců z řad vznešených elfů tak někteří nakaurové často létají na dracích za lovem i do svých bitev. Tyto vztahy narušuje pouze několik případů, kdy někteří nadpřirození lvi a draci stvořili nové nakaury a poslali je do různých koutů světa, čímž vyrobili nakaurské sirotky. Nakaurové mezi sebe tyto sirotky sice přijímají, ale proti vytváření dalších se často ohrazují.
  
Jakkoliv jsou nakaurové přáteli nadpřirozených lvů a draků a dobrými a oblíbenými i když obávanými vládci svých lidí, jejich '''vztahy s ostatními elfy''' jsou napjaté až vyhrocené. Elfové na Tyrheljörgu nakaury uznávají jako další druh elfů a udržují s nimi neutrální nebo mírně přátelské vztahy. Takřka všichni ostatní elfové ovšem nakaury nenávadí a nebýt značné moci nakaurů, pokusili by se je násilím vyhladit. Proto se několikrát pokusili alespoň rozvrátit jejich říši, pokaždé neúspěšně. Přesto při náhodných setkáních nakaury napadají a nutí lidi, aby nakaury nepovažovali za jakkoliv příbuzné elfům. Nakaurové s oblibou naráží na to, že i bez neustálého používání kouzel jsou jejich technologiemi nabitá okázalá sídla přívětivější k okolní přírodě, než stromová obydlí ostatních elfů, kteří si právě na harmonii s přírodou tolik zakládají a kritizují zálibu nakaurů v luxusu, často přitom zmiňují celé flotily luxusních automobilů a jiných dopravních prostředků, které neodmyslitně patří k nakaurským sídlům a které nakaurové často používají pro zábavu. Ostatní elfové také kritizují nakaurskou zálibu ve vesmírných lodích, které vyvinuli na zendalských základech za pomoci nadpřirozených lvů, na což nakaurové s oblibou reagují otázkou, kdy se elfové hodlají přestat hrabat ve lvích výkalech a naučí se létat, čímž narážejí na to, že ostatní elfové se z velké části přeorientovali na často ponížené posluhování nadpřirozeným lvům (nezřídka i proti vůli lvů) a po prvním nezdaru ve vývoji vesmírných lodí na průzkum vesmíru zcela rezignovali, kteréžto rozhodnutí bylo jedním z impulzů, které vedly ke vzniku nakaurů.
+
Jakkoliv jsou nakaurové přáteli nadpřirozených lvů a draků a dobrými a oblíbenými i když obávanými vládci svých lidí, jejich '''vztahy s ostatními elfy''' jsou napjaté až vyhrocené. Elfové na Tyrheljörgu nakaury uznávají jako další druh elfů a udržují s nimi neutrální nebo mírně přátelské vztahy. Takřka všichni ostatní elfové ovšem nakaury nenávadí a nebýt značné moci nakaurů, pokusili by se je násilím vyhladit. Proto se několikrát pokusili alespoň rozvrátit jejich říši, pokaždé neúspěšně. Přesto při náhodných setkáních nakaury napadají a nutí lidi, aby nakaury nepovažovali za jakkoliv příbuzné elfům. Nakaurové s oblibou naráží na to, že i bez neustálého používání kouzel jsou jejich technologiemi nabitá okázalá sídla přívětivější k okolní přírodě, než stromová obydlí ostatních elfů, kteří si právě na harmonii s přírodou tolik zakládají a kritizují zálibu nakaurů v luxusu, často přitom zmiňují celé flotily luxusních automobilů a jiných dopravních prostředků, které neodmyslitelně patří k nakaurským sídlům a které nakaurové často používají pro zábavu. Ostatní elfové také kritizují nakaurskou zálibu ve vesmírných lodích, které vyvinuli na zendalských základech za pomoci nadpřirozených lvů, na což nakaurové s oblibou reagují otázkou, kdy se elfové hodlají přestat hrabat ve lvích výkalech a naučí se létat, čímž narážejí na to, že ostatní elfové se z velké části přeorientovali na často ponížené posluhování nadpřirozeným lvům (nezřídka i proti vůli lvů) a po prvním nezdaru ve vývoji vesmírných lodí na průzkum vesmíru zcela rezignovali, kteréžto rozhodnutí bylo jedním z impulzů, které vedly ke vzniku nakaurů. Nakaurové jako důkaz úpadku ostatních vznešených elfů často používají fakt, že elfové ve velkém posílají své děti do lidských škol v Kaele Akexi.
  
 
=Nejznámnější nakaurové=
 
=Nejznámnější nakaurové=

Verze z 12. 10. 2019, 15:19

Nakaurové (mezi lidmi též Krvaví bohové) jsou rasou humanoidních bytostí obývajících především akelianský kontinent Svartáljörð, zvláště Qwanvarskou říši a její hlavní město Qwë. Jsou zvláštní odnoží vznešených elfů, od kterých se díky častému boji a neustálým přípravám k boji na pohled liší zejména mohutnější stavbou těla (i když ne tak mohutnou jako u většiny lvoelfů) a mírně vyšším vzrůstem.

Nakaurové žijí zpravidla v obrovských rezidencích, obvykle mírně upravených sídlech lidských vládců, jejichž státy předtím dobyli. V každém případě jsou tyto rezidence rozsáhlé a oplývají přepychem. Bývají plné nakaurských magických technologií, díky čemuž nakaurové i přes svůj okázalý životní styl stále žijí v harmonii s přírodou stejně jako ostatní elfové. Každá nakaurská rezidence obsahuje zařízení, které likviduje veškerý odpad i splodiny, a tak nakaurové nijak neovliňují okolní prostředí, i když každý nakaur vlastní celou řadu letadel, automobilů a jiných dopravních prostředků a rezidence bývají zpravidla bohatě osvětleny. Podobná zařízení si nejprve vyráběli sami pro své paláce, domy a jiná sídla. Poté, co viděli jednu z továren společnosti Atlantis TekKorp na Midgardu, se nakaurové rozhodli jimi opatřit i lidská města ve své říši. Tato zařízení podle midgardského návrhu nechali vyrábět své lidské poddané, od nichž to odkoukali i v Kaele Akexi a v Selliath.

Pro lidi mají nakaurové také rituál zvaný boží soud - při něm je člověk obviněný ze zvláště zavrženíhodného činu usazen k malému kulatému stolu naproti nakaura. Jiný nakaur poté přinese platinový tác, na němž jsou dva stejné lístky. Nakaur u stolu následně vyzve člověka, aby snědl jeden z lístků, a vzápětí poté sní druhý. Pokud člověk přežije, je prohlášen za nevinného a zproštěn všech obvinění. Na tácu při tom obvykle bývají dva lístky z byliny svikult, která je pro lidi prudce jedovatá a pro nakaury neškodná, někdy však jeden nebo oba lístky pochází z extrémně vzácné téměř zázračné léčivé byliny zvané amidanja, a právě v to doufají lidé, kteří o možnost tento rituál podstoupit žádají. Jaké lístky jsou na tácu přitom závisí jen na rozhodnutí nakaurů, a tak výsledek rituálu závisí kromě štěstí či smůly také na osobních sympatiích nakaurů k souzenému.

Nakaurové často létají na přirozených i nadpřirozených dracích a ve svých rezidencích chovají jako domácí mazlíčky kromě koček, psů a jiných běžných zvířat celé smečky přirozených lvů. Po rozšíření akalanů si nakaurové rychle všimli, že tento druh přirozených lvů je na rozdíl od koní dostatečně velký a silný, aby na něm mohli jezdit, a zakrátko měly tyto lvy snad všechny nakaurské rody. Jejich popularita byla tak vysoká, že polovina všech akalanů žila v nakaurských chovech. Na svých koloniích na jiných planetách pak nakaurové používali spíše upravená eulu, případně vhodné místní tvory, jelikož se snažili zachovávat původní životní formy.

Kromě lvů a draků je odznakem nakaurské moci také vesmírná loď nazvaná Oskopnir, kterou postavili jako vlajkovou loď své flotily za pomoci svých technologií, a informací, které jim nadpřirození lvi poskytli o svých vesmírných lodích třídy Dysnomia.

Historie

Prvopočátky nakaurské historie se začaly psát krátce po příchodu elfů na Akelii. Jelikož elfy na Akelii přivezla vesmírná loď nadpřirozených lvů, elfové se dlouho snažili postavit vlastní vesmírnou loď. Po dlouholetých nezdarech zakončených havárií, při které byl prototyp elfské vesmírné lodi Yäimilë zcela zničen, se elfové rozhodli na techniku a vědu zcela rezignovat a zaměřit se na magii. S tím se ovšem někteří elfové nehodlali smířit a zakrátko si někteří z nich začali říkat nakaurové podle svých vůdců Arnra a Tharnuse. Nakaurové byli nejprve pouze názorovou skupinou elfů, kteří se v podzemí města Afilis snažili o vývoj další elfské vesmírné lodě.

Nakaurové se od ostatních elfů oddělili především z ideologických důvodů - většina elfů se snažila o život v harmonii s přírodou a o zvětšování své moci a zvyšování životní úrovně se příliš nezajímali s vyjímkou kouzel, jimiž byli posedlí. Na vědu či vývoj technologií rezignovali úplně a plně se v tomto ohledu spolehli na nadpřirozené lvy a aniž by o to lvi jakkoliv usilovali, drtivá většina akelianských elfů se promíchala s jejich uměle vytvořenými služebníky, lvoelfy. S tím se ovšem nakaurové podobně jako předtím Garaed Xanae nehodlali smířit a byli přesvědčeni, že elfové jsou předurčeni vládnout planetě.

Narozdíl od nich ale nakaurové netoužili po nadvládě nad jinými rasami, jen na nich chtěli být nezávislí a zkusit se vyvinout jiným směrem, na rozdíl od odstatních vznešených elfů, kteří se považovali za dokonalé a rozhodli se využít věčnosti nadpřirozeného města Arkanwlox. Nakaury zajímali snad jen nadpřirození lvi, kteří už v té době víceméně neopouštěli své území zvané Zakázaná zóna a o dění mimo zónu se zajímali jen okrajově, a tak vlastně ani nebyli překážkou nakaurských plánů. Nakaurové si toho byli vědomi a proto se lvy udržovali přátelské vztahy. Elfská říše z nakaurských snů nebyla pro lvy ohrožením a ti tak k velké zlosti většiny lidských vládců ani neměli důvod se do nakaurských věcí plést, i kdyby na zbytku planety nakaurové dělali cokoliv. Nakaurové si toho byli vědomi, a tak za nadpřirozenými lvy chodili spíše pro rady.

K realitě se nakaurské sny přiblížily v den, kdy se jednomu z nich podařilo, shodou okolností od darem od nadpřirozených lvů, získat kopii zendalského odkazu z Atlantidy, která nakaurům spolu s jejich poznatky o lvích technologiích posloužila jako základ pro jejich vlastní rozvoj. Nakaurové překotně zkoumali magii a technologie a zvětšovali svou moc, až získali značnou převahu nad ostatními elfy, z nichž některým začal vznik tak mocné skupiny vadit, ale jelikož nakaurům nešlo o změnu poměrů v Zóně, lvi se rozhodli do věcí elfů nezasahovat a podobný postoj zaujali i draci a hlavně Ajkel, kterého se nakaurové i ostatní elfové vždy obávali.

Po menších roztržkách mezi elfy si nakaurové mezi sebou vybrali několik vůdců, kteří se zúčastnili přelomového jednání Rady Tyrheljörgu, na kterém se rozhodli ze Zakázané zóny odejít, aby ostatní mohli pokračovat v dosavadních způsobech. K tomu účelu využili lví portál v přepravním terminálu města Arkanwlox a přesunuli se Svartáljörð, druhý akelianský kontinent, kde si vystavěli své původně skryté sídlo, zárodek budoucího města Qwë. Někteří nakaurové se rozhodli zůstat v Arkanwloxu, a tak přesunuli své domy na samotný okraj elfské čtvrti, což byl zároveň ústupek vůči ostatním elfům. Tím byly ukončeny spory nakaurů a ostatních elfů z Arkanwloxu.

Nakaurové svou pozornost věnovali také sami sobě a začali úmyslně experimentovat s vlastními geny, aby získali silnější imunitu, rychlejší hojení, větší odolnost, rychlost a sílu a další vlastnosti, kterými by mohli dokazovat svým lidským otrokům svou nadřazenost. Tím také získali další odlišnosti od elfů - drápy na rukou a nohou místo nehtů a větší a ostřejší zuby, oboje inspirované lvoelfy. Většina z nich také dosáhla nesmrtelnosti, podobně jako jejich druhové ve službách nadpřirozených lvů, se kterými nakaurové dobrovolně sdílejí všechny své znalosti a informace a ti tak mají lepší přehled o nakaurech a jejich říši, než nakaurové sami. Lvi na oplátku nakaurům tu a tam pomohou s výzkumem.

S tím, jak se Qwë rozrůstalo a vyvíjelo, jakkoliv se ještě příliš nelišilo od ledakterého hradiště raných lidských společenství, dostaly nakaurské plány pro život mimo dosah lidí i ostatních elfů první trhliny. Lidé, kteří Qwë objevili, totiž o nové sousedy ani v nejmenším nestáli a tak nakaurové prosluli nejen vyspělými technologiemi a magickou mocí, ale hlavně krvelačností a krutostí. Lidé se nakaury několikrát pokusili vyhladit a nakaurové je přitom pokaždé zmasakrovali, aby je od dalších útoků odradili. Později zajali několik lidí a tak získali své první lidské otroky, zprvu využívané výhradně jako objekt ke zkoumání.

Přítomnost lidských otroků v nakaurském sídle ale lidi přiměla k novým útokům a tak měli nakaurové ještě mnohé příležitosti předvést lidem celý svůj široký repertoár bojových a mučících praktik, čímž ještě přiživili svou pověst krvežíznivých monster. Naproti tomu mezi lidskými otroky samotnými se ve velkém rozmohl kult uctívání nakaurů, a tak nakaurové v okolí svého v té době již velkého hradu vystavěli město, ve kterém své otroky ubytovali. Tím byl položen základ Qwë jakožto prvního a hlavního města a zárodku pozdější nakaurské říše.

Krátce po založení města se nakaurové rozhodli přejít do protiútoku a drtivou silou dobyli jeden ze sousedních lidských států. Než aby si lidi prostě podrobili a odvlekli do Qwë, nakaurové ustavili svůj stát, podle bitvy na Qwanvaryi (největšímu krveprolití za celou historii nakaurů) pojmenovaný Qwanvarská říše. Svou říši formálně rozdělili na dvojici prefektur, z nichž jednou bylo původní království. Pro nově porobený národ se tak změnilo jen to, že jejich novým králem je nakaur a že na královských sídlech přibyla qwanvarská vlajka. Nakaurům se tento způsob vlády osvědčil a tak se qwanvarská vlajka zanedlouho objevila ve všech zemích, jejichž vojska kdy nakaury napadla. Takto se nakaurové rozhodli, že si podmaní celý kontinent. Pro jistotu o svých plánech informovali i Radu Tyrheljörgu.

Vztahy s jinými rasami

Nejznámnější stránkou vztahů nakaurů s ostatními rasami jsou jejich vztahy s lidmi - oblíbenou, i když nepříliš častou, nakaurskou kratochvílí je trhání lidí či jiných živých bytostí na kusy, popřípadě požírání lidí zaživa. Tyto praktiky původně provozovali jako trest smrti pro své lidské otroky, ale později v nich našli značné zalíbení, což jim spolu s jejich mocí přineslo přízvisko krvaví bohové. Mezi svými protivníky svým krutým a sadistickým chováním vyvolávají a udržují neustálý strach, aby se jim lidé neodvážili postavit na odpor. Pokud už k nějakému dojde, ihned ho co nejkrutěji a nejkrvavěji potlačují. Běžně se ovšem snaží být svým lidem dobrými vládci, a tak zpravidla nemají zapotřebí své lidské otroky a poddané k poslušnosti jakkoliv nutit. Mezi lidskými obyvateli nakaurské říše se dokonce najde i nemalé množství těch, kteří nakaury dobrovolně uctívají.

Určitou výjimkou tvoří někteří jedinci, např. Ëyþø nebo Amaterasu, kteří s hlavní nakaurskou říší nemají přinejmenším zdánlivě nic společného a založili si vlastní panství, zpravidla proto, aby jej mohli řídit podle jiných pravidel. Zpravidla tak činí jedinci, kteří si přejí, aby je lidé uctívali jako bohy, případně naopak nejeví příliš zájem stavět se na vrchol hierarchie lidských společenství. Někteří dokonce žijí mezi lidmi naprosto spořádaně, ať už se vydávají za lidi, nebo svůj původ přiznají, ale chovají se podle zákonů a zvyklostí dané země jako kterýkoliv jiný legální přistěhovalec. Zdaleka nejvíce nakaurů takto žije v Kaele Akexi, jejíž obyvatelstvo má z lidí k nakaurům po stránce vzhledu a fyzických i mentálních schopností nejblíže, a tato země je kromě Qwanvarské říše jedinou zemí, kde mohou nakaurové přiznat oficiálně svůj původ a žít jako kdokoliv jiný (dokud dodržují stejné zákony jako všichni ostatní). Jiní nakaurové se skrývají mezi lidskými obyvateli jiných zemí, aby pozorovali dění v zemi, nebo aby zde rovnou prováděli a/nebo řídili špionáž. Na Zemi se nakaurové mohou také živit různou nejčastěji ilegální činností, při čemž využívají svého nadlidského intelektu a magie. Mohou také skrytě ovlivňovat dění v lidských státech, často tak činí v lidských koloniích na jiných planetách. Velmi často se živí pokerem a jinými hazardními hrami, díky čtení myšlenek protihráčů je to pro ně velmi snadné.

Na druhou stranu s nadpřirozenými lvy a draky se nakaurové snaží udržovat přátelské nebo přinejhorším neutrální vztahy. Lvi i draci tak mohou v Qwanvarské říši volně pobývat a lovit, aniž by se jim nakaurové a jejich poddaní stavěli do cesty. Na oplátku se lvi i draci dobrovolně zavázali, že přitom budou vůči říši a jejím obyvatelům ohleduplní. Nadpřirození lvi, kteří nezřídka vyráží za lovem a odpočinkem do četných přírodních oblastí nakaurské říše, nakaurům pomáhají s jejich vědeckotechnickými otázkami, a někteří draci z okolí Tyrheljörgu dokonce za nakaury přesídlili, aby tam s nimi žili. K velké zlosti dračích letců z řad vznešených elfů tak někteří nakaurové často létají na dracích za lovem i do svých bitev. Tyto vztahy narušuje pouze několik případů, kdy někteří nadpřirození lvi a draci stvořili nové nakaury a poslali je do různých koutů světa, čímž vyrobili nakaurské sirotky. Nakaurové mezi sebe tyto sirotky sice přijímají, ale proti vytváření dalších se často ohrazují.

Jakkoliv jsou nakaurové přáteli nadpřirozených lvů a draků a dobrými a oblíbenými i když obávanými vládci svých lidí, jejich vztahy s ostatními elfy jsou napjaté až vyhrocené. Elfové na Tyrheljörgu nakaury uznávají jako další druh elfů a udržují s nimi neutrální nebo mírně přátelské vztahy. Takřka všichni ostatní elfové ovšem nakaury nenávadí a nebýt značné moci nakaurů, pokusili by se je násilím vyhladit. Proto se několikrát pokusili alespoň rozvrátit jejich říši, pokaždé neúspěšně. Přesto při náhodných setkáních nakaury napadají a nutí lidi, aby nakaury nepovažovali za jakkoliv příbuzné elfům. Nakaurové s oblibou naráží na to, že i bez neustálého používání kouzel jsou jejich technologiemi nabitá okázalá sídla přívětivější k okolní přírodě, než stromová obydlí ostatních elfů, kteří si právě na harmonii s přírodou tolik zakládají a kritizují zálibu nakaurů v luxusu, často přitom zmiňují celé flotily luxusních automobilů a jiných dopravních prostředků, které neodmyslitelně patří k nakaurským sídlům a které nakaurové často používají pro zábavu. Ostatní elfové také kritizují nakaurskou zálibu ve vesmírných lodích, které vyvinuli na zendalských základech za pomoci nadpřirozených lvů, na což nakaurové s oblibou reagují otázkou, kdy se elfové hodlají přestat hrabat ve lvích výkalech a naučí se létat, čímž narážejí na to, že ostatní elfové se z velké části přeorientovali na často ponížené posluhování nadpřirozeným lvům (nezřídka i proti vůli lvů) a po prvním nezdaru ve vývoji vesmírných lodí na průzkum vesmíru zcela rezignovali, kteréžto rozhodnutí bylo jedním z impulzů, které vedly ke vzniku nakaurů. Nakaurové jako důkaz úpadku ostatních vznešených elfů často používají fakt, že elfové ve velkém posílají své děti do lidských škol v Kaele Akexi.

Nejznámnější nakaurové

 • Arnr, nakaurský vůdce a neomezený vládce Qwanvarské říše, se postavil do vedení nakaurů už v Arkanwloxu a jejich jménem jednal s vůdci ostatních ras. Navrhl podobu města Qwë a spolu se svou jedinou družkou Qwan také jakousi ústavu, která jednoznačně určila hierarchii nakaurské společnosti, vztah k ostatním rasám a způsob fungování Qwanvarské říše. Vždy velmi obdivoval nadpřirozené lvy a Kaelany, kterým pomáhal zvláště v začátcích jejich vesmírného programu.
 • Qwan, Arnrova jediná a nejvyšší velitel qwanvarské armády, se podílela na jeho plánech na vytváření nakaurské společnosti a říše. Spolu s ním také postavila první nakaurskou vesmírnou loď. Mezi lidmi se proslavila svou krutostí a také až idylickým vztahem s Arnrem, který byl poznamenán pouze jednou její avantýrou s arcimágem Alexandrem.
 • Aren je Arnrův blízký přítel. Vzhledem ke své vášni pro Arkanwlox nechtěl, stejně jako obě jeho družky, město opustit a tak zde i se svou rodinou zůstal, aby sloužil jako nakaurský velvyslanec při městské radě.
 • Tharnus je jedním z prvních nakaurů. Během zrodu Qwanvarské říše byl pomocníkem arcimága Alexandra, a později se stal jedním z členů jeho společenstva na Kovářském hradě. I díky tomu je mocnější, než všichni ostatní nakaurové dohromady. Proslul mezi nimi ale už předtím díky svému vzrůstu, je na první pohled větší a mohutnější, než kterýkoliv jiný nakaur.
 • Rhetys naopak proslul tím, že je fyzicky nejmenším dospělým nakaurem, je jen o málo vyšší, než nakaurky. Kromě svého vzrůstu se proslavil při incidentu Q3.
 • Alrekr Hafþór Starlight je nakaurským sirotkem zanechaným na Midgardu a velitelem vesmírné lodě Íslenkstrjörnu (islandská hvězda) korporace Atlantis TekKorp.
 • Wyrdyntan se proslavil po havárii svého pokusného létajícího talíře na území Novymiru, když zabil přes tisíc vojáků, kteří se ho snažili zajmout, a po zničení vraku svého stroje při útěku zpět do Qwanvarské říše sežral všechny obyvatele malé vesnice nedaleko novymirského hlavního města Dubnigradu. Později se spolu se svými třemi družkami ujal obsluhy, údržby a vývoje obranných systémů říše.
 • Ëyþø vešel ve známost svým alternativním stylem života na planetě Aarghaama, jejíž lidské obyvatelstvo ho prohlásilo svým bohem. Nějakou dobu žil také v Kaele Akexi, kde se stal otcem Kendry, Ohnivé čarodějky.
 • Ezra Samuels je jedním z mnoha nakaurů žijících skrytě v Kaele Akexi, kde kolem sebe vytvořil jedno z největších společenstev uctívačů lvů, které později přerostlo v jeho vlastní říši, Ezryi.
 • Zelený - jedinec, jehož jméno nakaurové neprozradili, se od ostatních nakaurů odlišuje křiklavě zelenými vlasy. Proslavil se tím, že dokázal během jediného dne bez potřeby nákresů postavit funkční nadzvukové letadlo, což se značným zájmem sledovala qwanvarská veřejnost. Více než sto lidí s tím však nesouhlasilo a tak zablokovali letištní dráhu, z níž měl vzlétnout k testovacímu letu. Zelený se s nimi příliš nedohadoval a všechny do jednoho zabil, což zachytily i televizní kamery a připomněly tak qwanvarským lidem, co dělají jejich vládcové se svými odpůrci. Pozdější pokusy mnohých lidí setkat se s ním při Božím soudu selhaly, Zelený buďto všechny žádosti odmítl, nebo se ostatní nakaurové ani neobtěžovali ho shánět.
 • Amaterasu se od ostatních nakaurů oddělila kvůli názorovému sporu, neboť požadovala ještě menší míru ohleduplnosti k lidem, než ostatní nakaurové, a proto si založila svou vlastní Říši světla na opačném konci kontinentu. Dohoda s Arnrem Amaterasu zajišťuje bezpečí před qwanvarskými vojsky a usnadňuje udržování víry lidských obyvatel v šintoistickou bohyni světla, za kterou se před nimi vydává.
 • Ilësthesis známý také jako Kočičí nakaur se dříve než čím jiným proslavil svým vzhledem, jelikož je jediným známým nakaurem, který má kočičí uši. Kromě toho v jeho paláci žijí stovky koček, o které se Ilësthesis ve volných chvílích stará. Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že je výsledkem nějakého pokusu nakaurů o připodobnění se lvoelfům, ale později se ukázalo, že je stejně jako někteří další nakaurové výsledkem krátkého záletu nakaurky Qwan s arcimágem Alexandrem.
 • Týr zvaný mezi lidmi Lev nebo též Lví nakaur proslul díky své snaze žít na Midgardu mezi lidmi. Dařilo se mu i díky střídaní identit každých několik desetiletí žít mezi lidmi skrytě téměř 3000 pozemských let, než si jeho skromný dům vybrali za cíl zloději. Týr s nimi naložil způsobem nakaurům vlastním, za což byl lidmi odsouzen. Jelikož byl stejně jako kterýkoliv jiný nakaur na lidské poměry velmi vysoký a mohutný a ve tváři i díky dlouhým slámovým vlasům a dlouhému plnovousu připomínal lva, ve vězení přišel ke své přezdívce velmi záhy poté, co udělal krátký proces s kýmkoliv, kdo se odvážil byť jen vtipkovat o jeho dlouhých vlasech. Později ho vězení omrzelo a tak z něj uprchl a vrátil se mezi ostatní nakaury. Po nějaké době zaujal místo velitele speciálních složek qwanvarské armády. Lidé v Qwanvarské říši ho poznají podle jeho nedůvěry k lidem a také tomu, že je jediným známým nakaurem, který má vousy.

Související stránky